Vi bidrar til et mer inkluderende samfunn 🧡

Vi i JobLearn mener at arbeid er et av de viktigste verktøyene vi har for å inkludere flere. Å ha en jobb gir oss noe å leve av, noe å leve for og noe å leve med.

Arbeidsledighet er en naturlig og nødvendig del av et arbeidsmarked i endring og utvikling. JobLearn skal bedre enn noen identifisere og kople forandringer i arbeidsmarkedet med potensialet til den enkelte. Vi ser nye muligheter!

Vi bruker verdiene våre aktivt i arbeidshverdagen for å oppfylle visjonen over. Målet er å oppnå økt arbeidsinkludering og forhindre utenforskap. At våre deltakere får jobb, eller får sin situasjon avklart, har store ringvirkninger for den enkelte, den enkeltes familie og samfunnet som helhet.

Vi i JobLearn mener at det er en krevende, men også verdens beste og mest meningsfulle jobb.

Innovasjon handler om å tenke utenfor boksen og finne nye muligheter. Vi vil at JobLearn skal betraktes som nytenkende og nyskapende.

Integritet handler om at vi ikke går på kompromiss med våre etiske normer. Vi møter alle parter med faglig, personlig og forretningsmessig integritet.

Arbeidsglede er både et mål og et middel – gjennom raushet, humor og en positiv holdning skaper vi arbeidsglede for deltakere, samarbeidspartnere og oss selv.