Vestland

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 89 72 50
post@joblearn.no

Regionleder Rogaland og Vestland

Besøksadresser

  • St. Jakobs plass 9, 5008 Bergen

Vårt kurstilbud i region Vestland

JobLearn tilbyr flere forskjellige kurs og tiltak. Disse er tilpasset deltakernes ulike behov. Kursene og tiltakene er av både kort og lang varighet. Noen inneholder også en praksisperiode. Noen av kursene er tilpasset individuell oppfølging mens andre er gruppebaserte. Her kan du bli kjent med innholdet i de ulike kursene, og finne ut om noen av disse passer deg. Under finner du faktaark med beskrivelse av kursinnholdet, praktisk informasjon om kurset, og kontaktinformasjon i tilfelle du har flere spørsmål. Vi gjennomfører våre kurs i samarbeid med NAV. Om du finner et kurs som passer deg, og som du ønsker å delta på, må du derfor ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

 

 

OPPDATERING KOMMER!

Fra våre deltakere og samarbeidsbedrifter:

«Jeg maste litt for å få plass på kurs. Jobbveilederen min var veldig flink, hun fortalte meg hvordan jeg kunne presentere meg for norske sjefer»

Karim, tidligere deltaker