Vestfold

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 89 72 50
post@joblearn.no

Regionleder Vestfold

Besøksadresser

  • Storgata 94, 3182 Horten
  • Torget 3, 3256 Larvik
  • Kongens gate 2a, 3210 Sandefjord
  • Farmansveien 18-22, 3111 Tønsberg
  • Kirkeveien 213, 3140 Nøtterøy

Våre tiltaks- og kurstilbud i Vestfold

JobLearn tilbyr flere forskjellige kurs og tiltak. Disse er tilpasset deltakernes ulike behov. Kursene og tiltakene er av både kort og lang varighet. Noen inneholder også en praksisperiode. Noen av kursene er tilpasset individuell oppfølging mens andre er gruppebaserte. Her kan du bli kjent med innholdet i de ulike kursene, og finne ut om noen av disse passer deg. Under finner du faktaark med beskrivelse av kursinnholdet, praktisk informasjon om kurset, og kontaktinformasjon i tilfelle du har flere spørsmål. Vi gjennomfører våre kurs i samarbeid med NAV. Om du finner et kurs som passer deg, og som du ønsker å delta på, må du derfor ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.
Fra våre deltakere og samarbeidsbedrifter:

«Jeg ville ikke tvilt på å benytte JobLearn igjen ved senere anledning»
Synne Hedlo, Nye Tillen

Synne Hedlo, Nye Tillen