Vestfold og Telemark

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 89 72 50

post@joblearn.no

Avklaring avdelingsleder (Alle lokasjoner) – Bjørg Johansen 90865295

  • Havnegaten 7, 3080 Holmestrand
  • Torget 3, 3256 Larvik
  • Farmansveien 18-22, 3111 Tønsberg
  • Kongens gate 2a, 3210 Sandefjord

Oppfølging – Avdelingsledere

  • Kirkeveien 213, 3140 Nøtterøy – Britt Bonna Ringerike 41249310
  • Storgata 94, 3182 Horten – Anne Gry Halvorsen 46927701

 

Våre tiltaks- og kurstilbud i region Vestfold og Telemark

JobLearn tilbyr flere forskjellige kurs og tiltak. Disse er tilpasset deltakernes ulike behov. Kursene og tiltakene er av både kort og lang varighet. Noen inneholder også en praksisperiode. Noen av kursene er tilpasset individuell oppfølging mens andre er gruppebaserte. Her kan du bli kjent med innholdet i de ulike kursene, og finne ut om noen av disse passer deg. Under finner du faktaark med beskrivelse av kursinnholdet, praktisk informasjon om kurset, og kontaktinformasjon i tilfelle du har flere spørsmål. Vi gjennomfører våre kurs i samarbeid med NAV. Om du finner et kurs som passer deg, og som du ønsker å delta på, må du derfor ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.