Vest-Viken

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 89 72 50

post@joblearn.no

Avklaring

  • Askerveien 61, 1384 Asker – Anemone Brochmann 92600016
  • Løkketangen 20, 1337 Sandvika – Katja Eckbo Røøk 92491335
  • Hønefoss Bru 1D, 3510 Hønefoss – Adrian Pasternak 92562894
  • Nansensgate 3, 3600 Kongsberg – Gry Klippenberg

Oppfølging

  • Askerveien 61, 1384 Asker – Kjersti Støle Nicolaysen 99598896

Våre tiltaks- og kurstilbud i region Vest-Viken

JobLearn tilbyr flere forskjellige kurs og tiltak. Disse er tilpasset deltakernes ulike behov. Kursene og tiltakene er av både kort og lang varighet. Noen inneholder også en praksisperiode. Noen av kursene er tilpasset individuell oppfølging mens andre er gruppebaserte. Her kan du bli kjent med innholdet i de ulike kursene, og finne ut om noen av disse passer deg. Under finner du faktaark med beskrivelse av kursinnholdet, praktisk informasjon om kurset, og kontaktinformasjon i tilfelle du har flere spørsmål. Vi gjennomfører våre kurs i samarbeid med NAV. Om du finner et kurs som passer deg, og som du ønsker å delta på, må du derfor ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.