• Fra sosial angstlidelse til kundenes favoritt
  • Fra ufaglært og arbeidsledig til lederstilling