Prøv en ny metode!

Prøv en ny metode!

På jobbintervju er spørsmål om svake sider eller dårlige egenskaper fortsatt mye brukt. Der sitter du og selger deg inn så godt du kan som den beste kandidaten, og så skal du plutselig avsløre dine feil og mangler? Hvorfor? Hvis intervjueren opplever at du er...