STYRETS ROLLE OG ARBEID

Styret har både forvaltnings- og tilsynsoppgaver. Forvaltningsoppgaven innebærer at styret skal forvalte selskapet i sin alminnelighet, med mindre annet følger av de øvrige selskapsorganenes myndighet. Styret skal derfor blant annet fastsette strategi, budsjetter og retningslinjer for virksomheten. Tilsynsansvaret innebærer at styret skal føre tilsyn med daglig leder og selskapets virksomhet for øvrig.

Av styrets medlemmer er 3 valgt av eieren og 1 av og blant de ansatte. Den som er valgt av de ansatte har også et varamedlem som deltar i styrets møter.

 • Lars Buer

  Styreleder

  Lars har jobbet i offentlig og privat virksomhet som rådgiver, seksjonssjef, prosjektleder og styreleder. Han har vært ansatt som rådgiver eller prosjektleder i LO, Nordisk Ministerråd, AB Volvo, Booz Allen Hamilton og vært styreleder i blant annet OBOS BBL, Amedia ASA , Intendia og Hjellegjerde.
 • Øivind Brath Ingerø

  Styremedlem

  Øivind Brath Ingerø er daglig leder i firma Anthon B Nilsen AS og styremedlem bl.a. i Intendia Holding AS, Intendia Professional AS og JobLearn AS. Han er utdannet MBA fra University of Minnesota og har bred erfaring fra utdannings- og finanssektoren.
 • Mikael Kaunitz

  Styremedlem

  Mikael Kaunitz arbeider i dag som Partner i Intendia Group, og senior advisor i Calvi Management. Han har tidligere også hatt rollen som administrerende direktør og konsersjef for Intendia Group, som eier JobLearn AS. Mikael har over 20 års erfaring fra seniorroller i både nordiske og globale selskaper. Han har blant annet 12 års erfaring fra hotell- og reiselivsbransjen, der han hadde nordiske og europeiske roller i TUI og Radisson Hotel Group.
 • Hege Martens Handegaard

  Styremedlem, ansatterepresentant

  Hege har i dag rolle som karriereveileder på oppfølgingstiltak i Lillehammer. I tillegg er hun praktiserende MasterCoach og medlever i privat helseforetak. Hun har tidligere vært personal- og driftssjef, sauebonde på eget småbruk, kontorleder, seksjonsleder, prosjektkoordinator, markedsansvarlig reiseliv, avdelingsleder kurs- og konferansehotell og reiseleder. Erfaringen spenner fra små, store, private og statlige bedrifter, hotellkjeder, familiebedrifter og enkeltmannsforetak i bransjer som hotell, reiseliv, museum, Statsforvalteren, Høgskole, helse. Den røde tråden er administrasjon, drift, HR-personalutvikling, organisasjonsutvikling, coaching, veiledning, ledelse, salg- og markedsføring.
 • Mari Hustad Pedersen

  Vara styremedlem, ansatterepresentant

  Mari er avdelingsleder i JobLearn, med fag- og personalansvar for Gjøvikavdelingen. Etter 22 år i tiltaksbransjen (tiltaksbedrifter og NAV) har hun bred kunnskap innen arbeidsinkluderingsfeltet. Mari har i årenes løp hatt roller som veileder og teamleder i NAV, jobbkonsulent, koordinator og metodeveileder før hun ble avdelingsleder. Mari brenner for arbeidsinkludering, helsefremmende arbeidsplasser og hva som skal til for at den enkelte mestrer og blomstrer på jobb.