Vi tok en prat med Catherine Brun, bare noen dager etter at hun tiltrådte stillingen som administrerende direktør i JobLearn.

Hvorfor takket du ja til å lede JobLearn?

For det første så er jeg veldig glad i arbeidsplassen min, og syns at det vi driver på med, er utrolig meningsfullt og viktig. Arbeidet vårt påvirker livet til mennesker, hver eneste dag. Etter mange år i selskapet føler jeg også at jeg kjenner bransjen, kunden og målgruppene godt. På bakgrunn av dette har jeg en formening om hva som skal til for at JobLearn lykkes, og for at ansatte skal trives.

Hvordan feiret du da du fikk jobben som administrerende direktør?

Jeg feiret med kake sammen med gode kollegaer. I tillegg var jeg ute og spiste med kjæresten min. Det er et ærefullt oppdrag, og jeg kjenner på stolthet, glede og ydmykhet for å få denne muligheten.

Hva mener du utgjør et godt team?

Et godt team legger bort individuelle mål, setter felles mål og er opptatt av hva teamet kan oppnå sammen. Det er gjerne mennesker med personlige ulikheter og ulik kompetanse, som har respekt for hverandre og god kommunikasjon seg imellom. De er rause, har humor – og kanskje litt selvironi.

Hva er det beste rådet du noen gang har fått?

https://youtu.be/cwd3XrM2qGI

«Du må våge å gå utenfor komfortsonen. Ikke bare for å utvikle deg selv, men for å bidra.» Det rådet fikk jeg fra moren min.

Hvordan holder du deg oppdatert på utvikling i bransjen?

I denne jobben er det viktig å være oppdatert på trender og utvikling i samfunnet generelt. Det som preger samfunnet, påvirker også oss. For eksempel kan vi se dreininger i målgruppene vi jobber med. I det siste har målgruppen som sliter med psykiske utfordringer blitt større, i tillegg til at vi ser en satsning på å hjelpe unge å gjennomføre utdanning. Vi styrker vår kompetanse i tråd med dette.

Hva er de største styrkene til JobLearn?

Det er den enkelte veileders kunnskap, kompetanse, motivasjon og innsats, satt i system gjennom JobLearns valg av metoder, verktøy og rutiner. Arbeidet oppleves meningsfullt, og vi har entusiastiske og engasjerte veiledere.

Vi er gode på kompetansedeling og synliggjør hverandres suksesshistorier, noe som gjør at vi inspireres og lærer av hverandre.

Hva er de største utfordringene til JobLearn i dag?

Det er både en styrke og en utfordring at vi er spredt over et stort geografisk område. En ting er å klare å dra veksler på hverandre og utnytte synergieffekter, en annen ting er å ivareta en felles bedriftskultur når vi er såpass oppdelt. I tillegg er tiltaksbransjen konkurranseutsatt og vi jobber etter rammeavtaler på begrenset tid. Ting kan skje fort, og vi må være fleksible, tilpasningsdyktige og kvalitetsbevisste, uansett hvilke omstendigheter vi står i.

Hvordan planlegger du å møte disse utfordringene?

Jeg vil fortsette å utvikle den unike delingskulturen vår, og sørge for å ha systemer som ivaretar gode ideer og initiativ som kommer fra ulike avdelinger og medarbeidere. Alle som jobber i JobLearn skal ha en grunnleggende trygghet i hvordan de kan utføre jobben sin på best mulig måte. Når det gjelder bedriftskulturen, er det viktig at vi er synlige for hverandre, at vi har noen felles arenaer på tvers av tiltak og geografi, der vi kan møtes og utvikle oss sammen.

Hvilke egenskaper ser du etter hos de som vil jobbe i JobLearn?

Vi er nøkkelen, verktøyet, veilederen og pådriveren for alle de fine menneskene som kommer inn i tiltakene våre med behov for hjelp og støtte til å finne de neste skrittene de trenger å ta for å komme videre i livet sitt. Det er en ansvarsfull og krevende, men også takknemlig oppgave vi jobber med, alle sammen.

Jeg ser etter personer som er fleksible, entusiastiske og som innehar en porsjon ydmykhet. Vi jobber med personer i sårbare livssituasjoner, og vi skal behandle hverandre med likeverd, respekt og ydmykhet. For å jobbe i JobLearn må du også være en god lagspiller, og raus med kollegaene dine.

Hva er en god bedriftskultur for deg?

Det er en bedrift der ansatte spiller på lag, hvor det handler om hva vi kan få til sammen. Vi skal løfte hverandre og ha fokus på arbeidsoppgavene og målet vi skal oppnå. Det må være grunnleggende trygghet i team til å kunne ta opp både muligheter og utfordringer.

Lytter du til de ansatte?

Ja, det gjør jeg. Jeg er opptatt av å lytte fordi jeg tenker at det er veldig mange som opplever situasjoner, og gjør seg erfaringer, som jeg kan lære av – og som flere kan lære av. Jeg tenker at det å lytte er avgjørende for god kommunikasjon.

Hva er den største komplimenten du har fått?

En kollega sa en gang til meg: «Du kaster aldri noen under bussen». Det er den største komplimenten jeg har fått, fordi det er sånn jeg ønsker å være. Vi kan alle snuble, men vi står sammen og støtter og hjelper hverandre og går videre som bedrift.

Hva gjør du for å engasjere dine ansatte?

Jeg vil legge til rette for at ansatte skal ha alt de trenger for å ha en god arbeidshverdag. Som leder vil jeg ta tunge løft sammen med teamene, motivere gjennom å gå sammen, og alltid etterstrebe å være en god rollemodell. Gjøre de vanskelige tingene, ta de tøffe oppgavene – og også være åpen om at noe er vanskelig. Vi kommer til å feile alle sammen, vi må bare ta lærdom av det og hjelpe hverandre å reise oss igjen.

Syns du at bedrifter skal fokusere på ansattes arbeidsglede?

Et innlysende ja! Jeg er stolt av at Arbeidsglede er en av JobLearns tre kjerneverdier. Denne verdien lever veldig i veggene våre, og er helt klart en av hovedårsakene til at jeg har trivdes så godt og blitt i så mange år.

Hva vil du ha fokus på fremover?

JobLearn skal levere gode resultater med høy, faglig kvalitet. Det vil si at vi bidrar betydelig til økt arbeidsinkludering, og at kunde og deltakere er fornøyd.

Jeg vil bidra til at alle medarbeidere i JobLearn har den støtten de trenger i sin hverdag til å utføre jobben sin på en best mulig måte, og jeg ønsker at vi blir enda bedre til å dele alt det bra vi gjør i JobLearn på tvers av både tiltak og geografi.

Og jeg ser frem til å reise til de ulike kontorene og hilse på alle våre ansatte!

Relaterte innlegg