Karriereveiledere i JobLearn møter mange mennesker som har blitt sagt opp. Mange karriereveiledere i JobLearn har selv blitt sagt opp, opptil flere ganger.

Hva er det som gjør at noen får seg en alvorlig og tidvis varig knekk etter en gyldig oppsigelse, mens noen tilsynelatende går videre uten varige men? Det har selvfølgelig med en rekke, blant annet personlige forhold, å gjøre. Og hvor dramatiske konsekvenser oppsigelsen får for den det gjelder Men det har også mye å si hvordan beskjeden blir formidlet, og hvilken støtte den oppsagte tilbys.

En av våre karriereveiledere forteller om da hun mistet en tidligere jobb. Lederen kalte inn til en samtale og sa:

”Jeg må snakke med deg om arbeidsforholdet ditt. Den dårlige nyheten er at vi må si deg opp. Det betyr ikke at du ikke har gjort en god jobb, men det betyr at du er en av dem med kortest ansiennitet, og vi er nødt til å la deg gå.

Grunnen er at selskapet ikke har økonomi til å beholde deg. Da vi ansatte deg var selskapet i vekst, men etterspørselen i markedet har falt betydelig det siste året. Vi er nå nødt til å kutte 20 stillinger og din er en av dem.  

Jeg forstår godt at dette er tøft å høre, og du skal vite at du får gode referanser og støtte videre når du skal finne deg en ny jobb.

Vi kan ta en prat om noen dager du har tenkt litt, så kan vi snakke om hvordan vi kan bistå deg best mulig i denne situasjonen.”

Denne lederen fulgte oppskriften på hvordan man kan formidle faktaopplysninger best mulig, ved å sette det i sammenheng, komme raskt til saken, forklare de bakenforliggende årsakene og hva som har skjedd frem til avgjørelsen, vise forståelse for konsekvensene og snakke om veien videre.

Mottaker kan reagere på mange ulike måter. De vanligste reaksjonene er følelsesutbrudd, total isfront, fornektelse, bønnfalling, selvbebreidelse eller angrep.

Utenfor kontoret til lederen hang en boksesekk, han var nok godt trent i å formidle dårlige nyheter. Kanskje han hadde lest The Mind Gym – et våkent sinn, for boken gir blant annet dette rådet:

”Vær tålmodig. Vær rolig. Lytt. Gjenta fakta. Og om nødvendig, dukk!»

Det faller sjelden i god jord å snakke om hvor vondt og leit det er for avsender å gi den dårlige nyheten. Først når mottaker tar fakta inn over seg, kan bearbeidelsen og veien ut av skuffelsen eller sorgen begynne.

I møte med så mange mottakere av oppsigelser, vet vi i JobLearn at måten oppsigelsen blir formidlet, og støtten som tilbys i etterkant, har stor betydning for den det gjelder.

Respekt avler respekt.

Og det står respekt av arbeidsgivere som overbringer dårlige nyheter på en god måte.

 

(Bilde: Photo by Towfiqu barbhuiya on Unsplash)