Rogaland

Kontaktinformasjon

Telefon: 23 89 72 50
post@joblearn.no

Regionleder Rogaland og Vestland

Besøksadresser

  • Haraldsgaten 152, 5527 Haugesund
  • Haakon VII’s gate 7, 4005 Stavanger
  • Rådhusgata 34, 4200 Sauda

Våre tiltaks- og kurstilbud i region Rogaland

JobLearn tilbyr flere forskjellige kurs og tiltak. Disse er tilpasset deltakernes ulike behov. Kursene og tiltakene er av både kort og lang varighet. Noen inneholder også en praksisperiode. Noen av kursene er tilpasset individuell oppfølging mens andre er gruppebaserte. Her kan du bli kjent med innholdet i de ulike kursene, og finne ut om noen av disse passer deg. Under finner du faktaark med beskrivelse av kursinnholdet, praktisk informasjon om kurset, og kontaktinformasjon i tilfelle du har flere spørsmål. Vi gjennomfører våre kurs i samarbeid med NAV. Om du finner et kurs som passer deg, og som du ønsker å delta på, må du derfor ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

 

 

 

OPPDATERING KOMMER!

Fra våre deltakere og samarbeidsbedrifter:

«Jobbveilederen ga meg troen på at jeg kunne nå mine mål»

Anne Hilde, tidligere deltaker