Personvern

Personvernerklæring – slik tar vi vare på opplysningene dine. Du har rett til å klage til NAV eller Datatilsynet om du mener at behandlingen av personopplysninger er i strid med reglene.

 

Formål og beskrivelse

JobLearn samler inn og behandler opplysninger om deg når du deltar på tiltak hos oss. JobLearn skal vurdere dine ønsker, ressurser og utviklingsbehov knyttet til arbeidsplass og arbeidsoppgaver med bakgrunn i bestillingen fra NAV. Opplysningene vi samler inn og behandler skal være relevante og nødvendige i forhold til dette.

NAV er overordnet ansvarlig for behandlingen. JobLearn samler inn og behandler opplysninger om deg slik det er beskrevet i avtale med NAV.

Hvilke personopplysninger behandles

 • Personalia – navn, fødselsnummer, kjønn
 • Kontaktopplysninger – adresse, e-post, telefonnummer
 • Opplysninger fra NAV – på enkelte tiltak deler NAV informasjon med JobLearn slik at vi på best mulig måte kan nå de mål som er satt for tiltaket og for deg personlig
 • Din arbeidserfaring, dine ønsker, muligheter og hindringer samt øvrige opplysninger som omfattes av formålet med tiltaket
 • Informasjon om oppmøte, jobbstatus, aktiviteter m.m.

Opplysninger utover dette kan behandles dersom de inngår i bestillingen fra NAV.

Hvem deles opplysningene med

 • Opplysningene deles kun med de av JobLearns medarbeidere som arbeider på ditt tiltak
 • Opplysningene sammenstilles og rapporteres til NAV iht. til deres bestilling
 • JobLearn kan samhandle med arbeidsgiver dersom arbeidstrening/arbeidsutprøving er en del av bestillingen fra NAV
 • Utover dette deles opplysninger kun i samråd med deg eller etter avtale med NAV

Anonymiserte data, opplysninger som ikke kan knyttes til deg eller andre deltakere på våre tiltak, kan benyttes av JobLearn til statistiske formål, forskning og utvikling internt eller i samarbeid øvrige parter.

Innsyn, retting og sletting

 • Du har rett til innsyn i de opplysninger som samles om deg
 • Dersom du mener noe er feilaktig eller går utover det som er nødvendig for gjennomføring av tiltaket, kan du be om retting, begrensing eller sletting
 • Henvendelser om innsyn, begrensning, retting eller sletting skal gjøres til ditt NAV-kontor

Sikring av opplysningene som behandles

 • JobLearn sikrer opplysningene slik at de ikke blir tilgjengelig for uvedkommende.
 • Tilgangskontrollen er brukerstyrt slik at kun autoriserte personer hos JobLearn har tilgang til dine opplysninger.
 • All behandling er underlagt taushetsplikt. Alle JobLearns medarbeidere har signert taushetserklæring.
 • Data lagres sikret på servere i Europa.
 • Alle rapporter og øvrige opplysninger om deg slettes eller anonymiseres senest 12 uker etter at sluttrapport er sendt til NAV.

Dette gjelder også eventuelle vitnemål, kursbevis og tilsvarende. Henvendelse om tiltaket og gjennomføring må etter dette gjøres til ditt NAV-kontor.

Klage på behandling av personopplysninger

Du har rett til å klage til NAV eller Datatilsynet om du mener at behandlingen av personopplysninger er i strid med reglene.

Kontaktinformasjon: 

JobLearn AS
v/ Personvernombud Linda Kristine Ødegård
personvern@joblearn.no