Oppfølging

Målgruppe

Tiltaket kan være aktuelt for personer som har fra moderate til omfattende bistandsbehov og som:

 • ennå ikke har kommet inn i
  arbeidslivet
 • står i fare for å falle ut av arbeidslivet
 • har falt ut av arbeidslivet
 • har behov for bistand til å skaffe og/eller beholde arbeid
Ledere og veiledere i Oppfølgingstiltaket Oslo sør, med besøk fra Barne- og ungdomstjenesten i bydel Østensjø.

Mål

Oppfølgingstiltaket vil hjelpe deg med å komme ut i jobb, eller beholde jobben du har.

Resultat

Etter avsluttet tiltak skal du være i et ordinært og bærekraftig arbeidsforhold, og ha en plan for veien videre i arbeidslivet.

Varighet

Tiltaket er i utgangspunktet for inntil 6 måneder, og kan ved behov forlenges til inntil 3 år, avhengig av bistandsbehov og etter avtale med NAV.

Oppfølging er et individuelt tiltak innrettet som et fulltidstilbud, men vi tilpasser deltakelse og oppfølging etter dine behov. Type oppfølging og omfang avtaler du med NAV-veileder og veileder i JobLearn underveis.

Strategier og suksessfaktorer

JobLearn tilbyr individuelt tilpasset løsningsrettet bistand til deltaker.

Aktiviteter

Eksempel på aktiviteter

 • individuelle veiledningssamtaler der
  målet er å:

  • øke kunnskap om egne ressurser,
   ferdigheter og arbeidsmuligheter
  • bistå deg med å definere mål og
   delmål i forhold til din arbeids- og
   helsesituasjon for å oppnå økt
   arbeidsdeltakelse
  • motivere deg til å ha tro på egen
   mestringsevne og planlegge
   mestringsaktiviteter
 • karriereveiledning og karrierelæring
  med mål om å utvide mulighetsrommet
 • jobbsøk fra A-Å (kartlegging,
  marked, jobbsøk, arbeid)
 • jobbsmak og/eller arbeidspraksis
  kan være en vei inn i arbeid for noen

Vi hjelper våre deltakere å finne nye muligheter

Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt oss

 • Adresse

  Skifervegen 8, 2900 Fagernes

  Avdelingsleder

  Bente Dyngeland Iversen

  Avdelingsleder Lillehammer, Otta, Vinstra og Fagernes

  Telefon: 95 70 07 06

  Epost: bente.iversen@joblearn.no

 • Adresse

  Øvre Torvgate 3, 2815 Gjøvik

  Avdelingsleder

  Mari Hustad Pedersen

  Avdelingsleder Gjøvik

  Telefon: 90 98 25 97

  Epost: mari.hustad.pedersen@joblearn.no

 • Adresse

  Storgata 35, 2 etasje, 2750 Gran

  Avdelingsleder

  Heidi Hagaløkken

  Avdelingsleder Gran og Kongsvinger

  Telefon: 40 10 50 66

  Epost: heidi.hagalokken@joblearn.no

 • Adresse

  Haraldsgata 152, 5527 Haugesund

  Avdelingsleder

  Tonje Høyem

  Produktleder Oppfølging og Avdelingsleder Haugesund og Sauda

  Telefon: 92 82 07 64

  Epost: tonje.hoyem@joblearn.no

 • Adresse

  Hitra-Torget, 7240 Hitra

  Avdelingsleder

  Tonje Høyem

  Avdelingsleder Melhus, Oppdal, Røros, Orkanger, Hitra og Frøya

  Telefon: 92 82 97 64

  Epost: tonje.hoyem@joblearn.no

 • Adresse

  Brugata 4-6, 2212 Kongsvinger

  Avdelingsleder

  Heidi Hagaløkken

  Avdelingsleder Gran og Kongsvinger

  Telefon: 40 10 50 66

  Epost: heidi.hagalokken@joblearn.no

 • Adresse

  Nymosvingen 6, 2609 Lillehammer

  Avdelingsleder

  Bente Dyngeland Iversen

  Avdelingsleder Lillehammer, Otta, Vinstra og Fagernes

  Telefon: 95 70 07 06

  Epost: bente.iversen@joblearn.no

 • Adresse

  Rådhusvegen 3, 7224 Melhus

  Avdelingsleder

  Tonje Høyem

  Leder Oppfølging

  Telefon: 92 82 07 64

  Epost: tonje.hoyem@joblearn.no

 • Adresse

  Inge Krokans veg 9, 7340 Oppdal

  Avdelingsleder

  Tonje Høyem

  Avdelingsleder Melhus, Oppdal, Røros, Orkanger, Hitra og Frøya

  Telefon: 92 82 07 64

  Epost: tonje.hoyem@joblearn.no

 • Adresse

  Orkdalsveien 84, 7300 Orkanger

  Avdelingsleder

  Tonje Høyem

  Avdelingsleder Melhus, Oppdal, Røros, Orkanger, Hitra og Frøya

  Telefon: 92 82 97 64

  Epost: tonje.hoyem@joblearn.no

 • Adresse

  Ryensvingen 15, 0680 Oslo

  Avdelingsleder

  Siv Kari Næbb Raake

  Avdelingsleder Oslo Sør

  Telefon: 97 02 79 09

  Epost: siv.raake@joblearn.no

 • Adresse

  Engebrets vei 3, 0275 Oslo

  Avdelingsleder

  Kjersti Nicolaysen Støle

  Avdelingsleder Oppfølging Oslo Vest

  Telefon: 99 59 88 96

  Epost: kjersti.stole@joblearn.no

 • Adresse

  Storgata 26, 2670 Otta

  Avdelingsleder

  Bente Dyngeland Iversen

  Avdelingsleder Lillehammer, Otta, Vinstra og Fagernes

  Telefon: 95 70 07 06

  Epost: bente.iversen@joblearn.no

 • Adresse

  Tollef Bredals vei 13, 7374 Røros

  Avdelingsleder

  Tonje Høyem

  Leder Oppfølging

  Telefon: 92 82 97 64

  Epost: tonje.hoyem@joblearn.no

 • Adresse

  Rådhusgata 34, 4200 Sauda 

  Avdelingsleder

  Tonje Høyem

  Produktleder Oppfølging og Avdelingsleder Haugesund og Sauda

  Telefon: 92 82 07 64

  Epost: tonje.hoyem@joblearn.no

 • Adresse

  Kapellvegen 1, 2640 Vinstra

  Avdelingsleder

  Bente Dyngeland Iversen

  Avdelingsleder Lillehammer, Otta, Vinstra og Fagernes

  Telefon: 95 70 07 06

  Epost: bente.iversen@joblearn.no

Leder JobLearn Oppfølging

Tonje Høyem

Epost: tonje.hoyem@joblearn.no