Om oss

JobLearn leverer arbeidsmarkedstiltak for NAV, både individuelle og grupperettede tiltak. JobLearn samarbeider tett med næringslivet for å hjelpe enkeltindivider og bedrifter med å få til en best mulig jobbmatch, slik at arbeidsforholdet blir bærekraftig. Gjennom våre verdier med arbeidsglede, integritet og innovasjon hjelper vi enkeltmennesker til å finne den rette kursen videre i livet.

Vår visjon

Vår visjon er å bidra til et mer inkluderende samfunn og vi mener at arbeid er et av de viktigste verktøyene vi har for å inkludere flere.

Det å stå utenfor arbeid kan gå utover selvfølelse, selvtillit og identitet og kan gi store ringvirkninger for både den enkelte og samfunnet.

Å ha en jobb gir noe å leve av, noe å leve for og noe å leve med.

DERFOR hjelper vi mennesker inn i – eller tilbake til – arbeidslivet gjennom alle våre forskjellige tiltak.

Arbeidsledighet er en naturlig og nødvendig del av et arbeidsmarked i endring og utvikling. JobLearn identifiserer og kobler endringer i arbeidsmarkedet med potensialet til den enkelte. Vi ser nye muligheter!

Våre verdier

JobLearns tre verdier understøtter vår visjon og gjenspeiles i alt vi gjør.

 • Innovasjon er nysgjerrighet etter å finne nye muligheter i samspillet med deltakere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. For oss betyr det at JobLearn betraktes som nytenkende og nyskapende.
 • Integritet er at vi alltid følger våre etiske normer. Vi møter alle parter med faglig, personlig og forretningsmessig integritet.
 • Arbeidsglede kommer til utrykk ved at vi gjennom raushet, humor og en positiv holdning tar fatt på de mest krevende utfordringer med optimisme og engasjement.

JobLearns historie

JobLearn ble etablert  i 2003. Vi har siden oppstart jobbet på oppdrag for NAV, med å holde individuelle tiltak, grupperettede tiltak og arbeidsrettede kurs for å formidle arbeidskraft til mange ulike bedrifter. Siden 2003 har vi hjulpet over 120 000 mennesker tilbake til arbeidslivet. I dag er vi lokalisert på 44 ulike steder, fordelt på 8 regioner i Norge.

JobLearn eies av Intendia Group, et av Skandinavias ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Konsernet består av 9 sterke og uavhengige merkevarer, og hvert år utdanner og utvikler vi over 40 000 studenter og deltakere. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.

Les mer om Intendia Group 

Vår pedagogiske plattform

Vår pedagogiske plattform er et utrykk for våre grunnholdninger, utgangspunkt for vårt arbeid og syn på voksne sin læring. Den henger tett sammen med våre verdier og vår visjon. Plattformen er styrende for vår virksomhet. Den forteller hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Den angir retning for valg av metoder som anvendes i praksis.

Individet i fokus

I JobLearns pedagogiske plattform står det deltakende individet i fokus. Forståelse og respekt for deltakerens situasjon kombineres med et effektivt opplegg som preges av relevans og løsningsorientering. Individuell tilpasning er nøkkelord for JobLearns tilnærming til deltakerne.

For oss er det alltid deltakerens unike individuelle behov som står i sentrum og vi går ut fra at han/hun selv er den viktigste ressursen og primære beslutningstakeren i sitt eget liv.

Hver deltaker får en dedikert hovedveileder fra start. Det utarbeides raskt en individuell handlingsplan for deltakelsen i tiltaket som er utformet og tilpasset etter deltakers behov. Ulike elementer fra vårt heltidstilbud utgjør den enkeltes unike tiltaksdeltakelse. Prosessen evalueres og tilpasses kontinuerlig på bakgrunn av informasjon som tilkommer og erfaring som tilegnes.

Voksenpedagogikk

Uavhengig av læringsarena legger vi følgende voksenpedagogiske prinsipper til grunn:

 • Voksne er mest motivert for læring som har sammenheng med egen livssituasjon (relevans)
 • Voksne lærer lettere dersom de kan være aktive og påvirke sin egen læringsprosess
 • Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og bygge på
 • Erfaringen er en viktig del av læringsprosessen
 • Voksne lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men blir kombinert i læringsprosessen
 • Voksne er ofte mer interessert i å lære for å finne løsninger enn å lære mer teori
Læringsstil

Videre bevisstgjør vi deltakeren med tanke på foretrukket læringsstil:

 • Hva gir meg en positiv utvikling?
 • Hvordan kan aktiv bruk av hjelpemidler og teknikker bidra til mestring, motivasjon, selvledelse?
 • Hvordan kan tidligere erfaringer hjelpe meg til å utnytte mitt eget potensial?

Dette gir deltaker bedre forutsetninger for å ta ansvar for egen læring.