Om oss

JobLearn leverer arbeidsmarkedstiltak for NAV, både individuelle og grupperettede tiltak. JobLearn samarbeider tett med næringslivet for å hjelpe enkeltindivider og bedrifter med å få til en best mulig jobbmatch, slik at arbeidsforholdet blir bærekraftig. Gjennom våre verdier med arbeidsglede, integritet og innovasjon hjelper vi enkeltmennesker til å finne den rette kursen videre i livet.

Vår visjon

Vår visjon er å bidra til et mer inkluderende samfunn og vi mener at arbeid er et av de viktigste verktøyene vi har for å inkludere flere.

Det å stå utenfor arbeid kan gå utover selvfølelse, selvtillit og identitet og kan gi store ringvirkninger for både den enkelte og samfunnet. Å ha en jobb gir noe å leve av, noe å leve for og noe å leve med. Derforhjelper vi mennesker inn i – eller tilbake til – arbeidslivet gjennom alle våre forskjellige tiltak.

JobLearns verdier
  • Innovasjon er nysgjerrighet etter å finne nye muligheter i samspillet med deltakere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. For oss betyr det at JobLearn betraktes som nytenkende og nyskapende.
  • Integritet er at vi alltid følger våre etiske normer. Vi møter alle parter med faglig, personlig og forretningsmessig integritet.
  • Arbeidsglede kommer til utrykk ved at vi gjennom raushet, humor og en positiv holdning tar fatt på de mest krevende utfordringer med optimisme og engasjement.

JobLearn eies av Intendia Group, et av Skandinavias ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Konsernet består av 9 sterke og uavhengige merkevarer, og hvert år utdanner og utvikler vi over 40 000 studenter og deltakere. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.

Les mer om Intendia Group