info-4

Kort fortalt

JobLearn ble etablert i år 2000 og eies i dag av Intendia Group.

Møt Catherine Brun, leder for JobLearn AS.

Vi er spesialister på avklaring, oppfølging, karriereveiledning, arbeidsinkludering, tilrettelegging på arbeidsplasser og samarbeid med arbeidsgivere. Gjennom våre individuelle oppfølgingstiltak eller kurs/gruppetiltak, bistår vi våre deltakere i å nå sine mål om arbeid eller å få avklart sin arbeidsevne.

Vi samarbeider tett med næringslivet om arbeidsinkludering, arbeidsutprøving, tilrettelegging og oppfølging av sykefravær og vi er en kostnadsfri rekrutterings- og sparringspartner for våre samarbeidsbedrifter.

NAV er vår største kunde og vi er stolte av det gode samarbeidet gjennom mer enn 20 år for å løse samfunnsoppdraget om å få flere i jobb og hindre utenforskap.

Noen fakta om JobLearn

  • Vi er ca 170 ansatte
  • Vi er fordelt på 28 lokasjoner i Norge, fra Vestfold og Telemark i sør til Trøndelag i nord
  • I løpet av et bistår vi ca 7000 deltakere ut i jobb/utdanning eller med å få avklart sin arbeidsevne
  • Vi bistår deltakere innen ulike målgrupper med deres individuelle jobbmål
  • JobLearn er en del av nettverket NHO Geneo
info-9