Om oss – gammel

Vårt strategiske grunnlag

JobLearn ønsker å bli en foretrukket partner for alle som vil komme i jobb, bytte jobb, eller bemanne sin bedrift!

Arbeidsledighet er en naturlig og nødvendig del av et arbeidsmarked i endring og utvikling. JobLearn skal bedre enn noen identifisere og koble endringer i arbeidsmarkedet med potensialet til den enkelte. Vi ser nye muligheter!

JobLearns tre verdier understøtter vår visjon og gjenspeiles i alt vi gjør.

  • Innovasjon er nysgjerrighet etter å finne nye muligheter i samspillet med deltakere, arbeidsgivere og samarbeidspartnere. For oss betyr det at JobLearn betraktes som nytenkende og nyskapende.
  • Integritet er at vi alltid følger våre etiske normer. Vi møter alle parter med faglig, personlig og forretningsmessig integritet.
  • Arbeidsglede kommer til utrykk ved at vi gjennom raushet, humor og en positiv holdning tar fatt på de mest krevende utfordringer med optimisme og engasjement.

JobLearns historie

JobLearn, tidligere Reaktorskolen, ble etablert  i 2003. Vi har siden oppstart jobbet på oppdrag hovedsakelig for NAV, med å holde arbeidsrettede kurs og formidle arbeidskraft til bedrifter. Siden oppstart har over 100 000 jobbsøkere deltatt på våre kurs.

I 2016 byttet vi navn til JobLearn. Målet med navnebytte var blant annet å styrke ytterligere vårt samarbeid med jobbsøkere, næringslivet og NAV.

JobLearn eies av Intendia Group, et av Skandinavias ledende utdanningskonsern med virksomhet i Sverige og Norge. Konsernet består av 12 sterke og uavhengige merkevarer, og hvert år utdanner og utvikler vi over 40 000 studenter og deltakere. Gjennom et økende antall internasjonale samarbeid og partnerskap er virksomheten også representert mange ulike steder rundt om i verden, f.eks. i USA, Australia, Tanzania og Etiopia, i tillegg til en rekke europeiske land.

Les mer om Intendia Group 

Intendia_skoler

Vår pedagogiske plattform

Vår pedagogiske plattform er et utrykk for våre grunnholdninger, utgangspunkt for vårt arbeid og syn på voksne sin læring. Den henger tett sammen med våre verdier og vår misjon. Plattformen er styrende for vår virksomhet. Den forteller hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Den angir retning for valg av metoder som anvendes i praksis.

JobLearns pedagogiske plattform hviler på fire grunnsteiner.

  • Deltaker – Deltakeres kunnskap, erfaringer og ønsker er alltid utgangspunkt for vår innsats. Prosessen mot jobb styres og eies alltid av deltakeren selv.
  • Arbeidslivet – Vi matcher våre deltakeres behov med næringslivets behov, og ser alltid etter nye muligheter. Deltakeres neste steg er utgangspunktet for vår innsats.
  • Medarbeidere – Vi er overbevist om at alle kan jobbe. Vi har driv og mot til å se nye muligheter og omsette muligheter til handlinger.
  • Relasjoner – Gjennom integritet og troen på individet, jobber vi for å få gode relasjoner. Gjennom relasjoner skapes nye muligheter.

Ledergruppen i JobLearn

Kari Hilde Høvik
Administrerende direktør
kari.hilde.hovik@joblearn.no
+47 481 44 939

Kate

Kate Fosterud
Økonomisjef
kate.fosterud@joblearn.no
+47 982 95 110

Signe Nylend Ilner
Leder Fag og Anbud
signe.nylend.ilner@joblearn.no
+47 911 78 667

Line Jeanette Egset Holt
Regionleder Oslo og Østfold
line.jeanette.holt@joblearn.no
+47 916 06 949

Otto Berg Olsen
Regionleder Vest
otto.berg.olsen@joblearn.no
+47 977 80 454

Anette Isaksen
Regionleder Vestfold og Telemark
anette.isaksen@joblearn.no
+47 415 77 102

Linda Kristine Ødegård
Regionleder Buskerud
linda.kristine@joblearn.no
+47 915 17 464

Jom Phan
Leder Forretningsutvikling
jom.phan@joblearn.no
+47 902 85 480

Fra våre deltakere og samarbeidsbedrifter:

«JobLearn har respekt for sine kandidater»

Tove Bergkvist, GastroCatering