Varsle

Å varsle er å si ifra når man har informasjon om kritikkverdige forhold. På denne siden kan du lese mer om det å varsle, hvordan du eventuelt skal gjøre det og hva som skjer etterpå. Nederst på siden kan du fylle ut skjema for varsling.

Hva vil det si å varsle?

Å varsle er å si ifra når man har informasjon om kritikkverdige forhold. Det kan være at man har informasjon om at det er begått lovbrudd som for eksempel korrupsjon, tyveri eller at man selv eller andre har vært utsatt for diskriminering, seksuell trakassering eller mobbing. Varsling kan også omhandle feil eller mangler som kan utsette deg som bruker, andre brukere eller ansatte for fare for liv og helse.

Skal jeg varsle?

Dersom du er usikker på om du skal si i fra eller ikke så er det flere du kan snakke med, du kan ta kontakt med din kontaktperson hos Joblearn, ledelsen i Joblearn lokalt eller sentralt. Se varslingsskjema nederst på siden.

Hvordan varsler jeg?

Du kan varsle både skriftlig og muntlig. Du kan fylle ut varslingsskjema eller du kan be om et møte med Joblearns regionsleder eller administrerende direktør i Joblearn.

Bevis

Det er veldig lurt at du sparer på dokumentasjon som kan underbygge det du varsler om dersom du har det. Det kan for eksempel være eposter, SMS, telefonlogg o.s.v. Det kan være viktig i saksbehandlingen videre. Dersom du ikke har dokumentasjon så kan du likevel varsle, det er ikke alltid at slik dokumentasjon eksisterer.

Hvem får vite at jeg varslet?

For at saken skal bli behandlet vil det i de fleste tilfeller ikke være mulig å være anonym. Det er fordi den du varsler om, må få fremlagt hva som har kommet frem, slik at vedkommende kan gi sin side av saken. Vi vil sørge for at det kun er der det er helt nødvendig å vite din identitet at den blir kjent, altså blant de som behandler din sak.  Hvis du ønsker å være anonym vil det kunne være vanskelig å undersøke saken skikkelig. I noen tilfeller vil det likevel være mulig.

Når du har varslet

Når du har varslet, har den som mottar varselet plikt til å si ifra til den som vil være ansvarlig for å behandle saken videre, saksbehandler. Saksbehandler skal følge deg opp med samtaler underveis og sørge for at du får den hjelpen du har behov for. Å varsle kan være veldig vanskelig å stå i. Du skal ikke måtte stå alene! Behandlingstid av et varsel vil varierer avhengig av kompleksitet, men vil behandles innen rimelig tid og så effektivt som det lar seg gjøre for alle parter.

Ingen straff for å si ifra

Dersom du opplever at du blir forskjellsbehandlet etter at du har varslet, er det viktig at du kommuniserer med administrerende direktør i Joblearn.

Politianmeldelse

Dersom det det varsles om går under straffeloven, vil dette bli politianmeldt.

Å komme med falske anklager

Det er viktig å vite at det er ulovlig og straffbart å fremsette falske anklager mot noen.

Send inn varsling

Dette skjemaet sendes direkte til administrerende direktør i Joblearn. Bruk alternativt e-post: jom.phan@joblearn.no

Informasjonen du gir oss vil kun deles med de som må involveres for å behandle saken. Alle som jobber hos Joblearn har taushetsplikt.

Skjema for varsling

7 + 9 =