Det du trenger for å komme i jobb

Våre gruppetiltak spenner fra korte Jobbsøkerkurs til lengre fagkurs, og er tilpasset ulike målgrupper. De som går på kurs hos oss får en skreddersydd kursgjennomføring, slik at de øker sine muligheter for å komme i en jobb. Vi bruker ulike metoder for å skape variasjon i kursdagen, og har et stort fokus på motivasjon og mestring. Vi tar utgangspunkt i det du kan, det du liker og det du drømmer om å gjøre.

Felles for samtlige av våre kurs er kartlegging av egen kompetanse, karriereveiledning, spissing av egenpresentasjon, CV og søknad, arbeidsgiverkontakt, intervjutrening og andre jobbsøktema – tilpasset bransje, stilling og geografisk område. På et fagkurs får du i tillegg spisskompetanse innenfor en bransje, og dokumentasjon på dette – gull verdt når du skal søke jobb.

Som deltaker på kurs hos JobLearn treffer du andre i samme situasjon, og ofte ser vi at dette nye nettverket er det som skal til for å komme i jobb. Alle kjenner noen som kjenner noen…

Gjennom vårt store nettverk av samarbeidsbedrifter gir vi våre arbeidssøkere muligheter de ikke hadde fått på egenhånd, og vi jobber målrettet for å finne en god match mellom arbeidsgiver og arbeidssøker

Øst-Viken

Kontaktperson: christine.mentzoni@joblearn.no

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Gotaasalleen 9-11, 2050 Jessheim

Holteveien 5, 1400 Ski

Vestfold og Telemark

 Sandefjord, Larvik, Skien

  • Avdelingsleder: Bjørg Johansen
  • bjorg.johansen@joblearn.no
  • Adresse Sandefjord: Kongens gate 2A, 3210 Sandefjord (Jobbklubb og Kurs i grunnleggende digitale ferdigheter)
  • Adresse Larvik: Torget 3, 3256 Larvik (Jobbklubb) 
  • Adresse Skien: Kongens gate 20, 3729 Skien (Arbeid Først) 
Oslo

Kontaktperson: jan.drap@joblearn.no

Østensjøveien 39-41, 0667 Oslo

Trondheim

Kontaktperson: hans.michaelsen@joblearn.no

Falkenborgveien 35c, 7044 Trondheim