Vi samarbeider tett med NAV. Jobb er målet.

I samarbeid med NAV tilbyr JobLearn et bredt utvalg av kurs og tiltak med en felles målsetting– jobb!

Vi leverer både individuelle tiltak og gruppetiltak over store deler av landet, med faglig innhold for flere målgrupper, alt etter hva NAV bestiller. JobLearn kjenner målgruppene hos NAV og legger ned mye arbeid for å levere et kvalitetsmessig godt tilbud til hver enkelt deltaker, slik at de når sine mål. Vi lever for å levere gode resultater, og – viktigst av alt – skape nye muligheter for våre deltakere!

Målsettingen med våre kurs og tiltak er å bidra til at deltakere får jobb og styrker sin jobbsøkerkompetanse. Hos JobLearn synligjør man mulige yrkesmål som passer basert på individets evner, kompetanse og interesser. Man vil tilegne seg kunnskap om jobbsøkingsprosessen, arbeidsmarkedet og arbeidsgivernes forventninger. Gjennom kurs eller tiltak får deltakerne individuell oppfølging fra våre dedikerte karriereveiledere.