«Et konkret mål for Nasjonalt kvalitetsrammeverk er at det blir brukt som verktøy for utvikling av kvalitet i karriereveiledning. Rammeverket skal være nyttig både for utvikling av kvalitet i praksisfeltet, og for styring og ledelse.» Kilde

JobLearn har implementert det nasjonale kvalitetsrammeverket for karriereveiledning inn i våre tiltak. Klikk på lenken for å lese mer.

Dette innebærer at vi arbeider systematisk for å kvalitetssikre og utvikle våre karriereveilederes kompetanse og derigjennom optimalisere deltakers utbytte gjennom tiltaksperioden. En del av dette arbeidet er regelmessig selvevaluering, samt refleksjon og håndtering av etiske problemstillinger i arbeidshverdagen.

JobLearn benytter anonyme deltakerevalueringer for å innhente tilbakemeldinger direkte fra våre deltakere. Disse blir gjennomgått og brukt i utviklingsarbeid for både eksisterende og nye tiltak.