Grunnleggende digitale ferdigheter

Målgruppe

Formålet med kurset er å gi deltakerne praktiske digitale ferdigheter som setter dem i stand til å bruke og nyttiggjøre seg av digitale verktøy og tjenester på ulike arenaer som arbeidsliv, jobbsøk og hverdagsliv. Kurset skal gjøre deltakerne i stand til å bruke data og digitale verktøy i hverdagslivet og styrke mulighetene i arbeidslivet ved tilegnelse av grunnleggende digitale ferdigheter.

Les mer i vårt produktark

Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Leder JobLearn KURS

Line Jeanette Holt