• Jobbsøkerkurs for Ukrainere, Drammen

 • Arbeid Først, Skien

  Hovedmålet med kurset er at deltakerne gjennom bistand og jobbsøking skal få ordinært arbeid. Målet er at deltakerne blir selvhjulpne gjennom arbeid eller egenfinansiert utdanning.

 • Grunnleggende dataopplæring, Trondheim

  Kurset vil gi deg praktisk kompetanse som setter deg i stand til å nyttiggjøre deg digitale verktøy og tjenester.

 • Grunnleggende digitale ferdigheter

 • Jobbklubb for polskspråklige, Drammen og Kongsberg

  Er du polsk jobbsøker?

 • Jobbklubb, Larvik og Sandefjord

  Jobbklubb er et kortvarig tiltak for arbeidssøkere som trenger bistand for å komme i jobb, og tiltaket skal bidra til å øke den enkeltes jobbsøkerkompetanse.

 • Jobbklubb ungdom

  Få støtte og hjelp til å orientere deg på arbeidsmarkedet og være en aktiv jobbsøker.

 • Jobbsøkerkurs for polskspråklige, Larvik

  Er du polsk jobbsøker? Har du erfaring fra jobb i Norge? Trenger du bistand for å komme tilbake i arbeid? Vil du lære mer om norsk arbeidsliv og bli bedre til å snakke norsk?

 • Regnskapsmedarbeider med praksis

  Dette er et jobbsøkerkurs, målet er at du skal komme i jobb. I tillegg er det opplæring i regnskap, blant annet regnskapsregler/regnskapsprinsipper, bokføring og periodeavslutning, lønnsbehandling og lønnsteori. Opplæring i Excel, Tripletex (regnskap og lønn). Kurset varer i 30 uker og inkludert praksisperiodene.

 • Prosjektarbeid med sertifisering

  Hensikten med tiltaket er gjennom vårt samarbeid med Holte Academy å bli sertifisert i PRINCE2, og på denne måten styrke dine muligheter på jobbmarkedet.

 • Service og Kontor

  Dette kurset vil gi deg en grunnleggende kontorfaglig kompetanse som er relevant innenfor mange bransjer, og for et bredt spekter av arbeidsoppgaver og stillinger. Hensikten med tiltaket er å kvalifisere deg for ledige jobber. Kurset består av 12 uker med undervisning i teoretiske emner, kontinuerlig veiledning, jobbsøk, og 12 uker med arbeidspraksis.

Leder JobLearn Kurs

Line Jeanette Holt
Epost: line.jeanette.holt@joblearn.no