JobLearn's oppdaterte retningslinjer knyttet til koronaviruset:

Vi har fra 18. mai startet med fysisk oppmøte på flere av tiltakene våre i tillegg til at vi fortsetter med digitale løsninger.
Vi har gode digitale verktøy og vil kunne fortsette å bistå deltakerne våre på best mulige måte gjennom telefon, digitale videoverktøy og våre digitale plattformer både i samtaler og undervisning.

Oppdatert instruks fra NAV:

Nye og oppdaterte retningslinjer fra Regjeringen og folkehelsemyndigheter gjør at gjennomføring av arbeidsmarkedstiltak kan gå tilbake til en mer normalisert tilstand.

I enkelte områder og i perioder kan det være behov for å ta særskilte grep. Per 7. mai er det nasjonale begrensninger på kollektivtrafikken ved at kun 50% av kapasiteten skal utnyttes. NAV Fylke har ansvar for å vurdere hvordan arbeidsmarkedstiltak kan gjennomføres ut ifra lokale forhold og ha dialog med lokale helsemyndigheter. Vi viser til FHI sin informasjonsside for tips og råd om smitteforebygging på arbeidsplassen og partene må holde seg oppdatert på nasjonale og lokale retningslinjer.

Disse arbeidsmarkedstiltakene kan begynne en normalisering av sitt tilbud fra 13. mai:

  • oppfølging
  • avklaring
  • arbeidsrettet rehabilitering
  • arbeidsforberedende trening (AFT)
  • varig tilrettelagt arbeid (VTA)
  • arbeidsmarkedsopplæring (AMO) gruppe

Senest fra 18. mai skal leverandørenes lokaler være åpne under forutsetning av at aktuelle smittevernsregler kan følges.

Vi jobber med å oppdatere våre egne smittevernregler iht nasjonale og lokale retningslinjer. Du som deltaker hos oss vil få tydelig beskjed om hva du skal gjøre fra 18. mai. Er du usikker så kontaker du din veileder.

Informasjon

Arbeidspraksis/arbeidsutprøving i det ordinære arbeidsliv som gjennomføres i regi av en tiltaksleverandør kan gjenopptas dersom smittervernregler følges. Tiltaksleverandør skal forsikre seg om at de enkelte arbeidsplassene følger smittervernregler før en tiltaksdeltaker utplasseres hos en arbeidsgiver.

Tiltaksleverandør skal være kjent med de til enhver tid gjeldende smittevernreglene- og anbefalingene fra regjeringen og helsemyndighetene.

Siden smittevernreglene skal følges, kan det bety at ikke alle kan være i tiltaksleverandørens lokaler samtidig. Det må derfor fremdeles gis et betydelig innslag av digital oppfølging og tiltaksgjennomføring.

I situasjoner hvor for eksempel behov for å benytte offentlig transport vanskeliggjør ordinær tiltaksdeltakelse, skal det fortsatt gis heldigitalt tilbud til tiltaksdeltakere.

NAV forventer ikke normal drift, men alle tiltaksdeltakere skal få et så normalisert tilbud som det er mulig å gi i denne situasjonen, etter individuelle vurderinger for de ulike tiltaksdeltakerne.

Deltaker

NAV

Oppdatert informasjon om tiltakene finner du også på NAV sine sider: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus-og-arbeidsmarkedstiltak-i-nav

Tusen takk for all innsats i en krevende situasjon!

Oppdatert 08.09.20 kl 10.10