NAV kan gi støtte til arbeidsmarkedsopplæring (AMO), som er korte arbeidsrettede kurs ut fra de lokale behovene i arbeidsmarkedet. Innholdet kan være teoretisk opplæring eller en kombinasjon av teoretisk og praktisk opplæring som gir formell kompetanse. For å kunne delta, må du være minst 19 år.