JobLearns eksperter

Erlend Løkken

Erlend Løkken

Hanne Høisveen

Hanne Høisveen

Ulf Fløymo

Ulf Fløymo

Hans Jørgen Wang

Hans Jørgen Wang

Ekspertområder

Ekspertene våre har lang og bred erfaring fra arbeid med sykefravær og arbeidsmiljø. De er spesialister på coaching/veiledning, konflikthåndtering, personalutvikling, organisasjonspsykologi, ledelse, pedagogikk, rekruttering, arbeidsinkludering, traumebevisst omsorg, arbeidsmarkedet og arbeidsgivers rammevilkår. 

Mål

JobLearns eksperter har som mål at arbeidstaker skal komme tilbake til sitt nåværende arbeid, eller i et annet arbeid hos samme eller en annen arbeidsgiver.

Ekspertbistand

Betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Eksperten skal bidra til å avklare problemet som fører til sykefravær, og foreslå tiltak som gjør arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt.

Kontakt oss