JobLearn kompetanse

JobLearn har egen opplæringsavdeling som heter JobLearn kompetanse. Vi er opptatt av våre medarbeidere og ønsker å sikre kompetanseheving hos våre ansatte. Samarbeidet mellom HR og vår opplæringsavdeling sikrer at våre ansatte til enhver tid har riktig kompetanse for å utføre vi oppgavene de står overfor.

Målet med JobLearn kompetanse er å ha faglig påfyll for alle veiledere for å skape utvikling og arbeidsglede.

JobLearn kompetanse er også i tråd med Joblearn sine verdier: arbeidsglede, integritet og innovasjon.

Gjennom kompetansehevende tiltak tilbyr JobLearn kompetanse, kurs og sertifiseringer som bidrar til at våre veiledere og ansatte til enhver tid innehar den kompetanse som er nødvendig. Dette for å sikre at våre deltakere til enhver tid har veiledning og oppfølging med god kvalitet.