Våre tiltak og kurs

Ordinært arbeid er målet

Står du utenfor arbeidslivet? JobLearn brenner for å skape et mer inkluderende samfunn og vi er overbevist om at det å inkludere flere i arbeid er en av de beste måtene å bidra til dette målet.

Tiltak og kurs som dekker de fleste behov

I samarbeid med NAV leverer vi et stort antall individuelle og gruppebaserte tiltak og kurs av kortere eller lengre varighet. Våre tiltak/kurs har som felles mål å hjelpe deg ut i arbeid, eventuelt avklare din situasjon i forhold til arbeid. Tiltakene har variert faglig innhold og er tilpasset deltakergruppen og den enkeltes behov.

Hos oss er det et godt læringsmiljø, og vi vil gjøre vårt for at du skal få utbytte av våre kurs og tiltak. Våre karriereveiledere bistår deg i din prosess, og vil både støtte og utfordre deg på veien mot dine mål. I fellesskap finner vi gode og bærekraftige løsninger.

Bra faglig og engasjerte forelesere. Veldig god veileder. Har fått god veiledning og fått bedre kunnskap om skriving av CV og søknad. – deltaker på fagkurs i Oslo

Veilederen min har vært helt fantastisk. Jeg har blitt godt ivaretatt og fått god forståelse for min situasjon. – deltaker på avklaringstiltak

Veien til ditt nye liv

Hos JobLearn blir du bevisstgjort mulige yrkesmål som passer deg basert på dine evner, kompetanse, interesser og eventuelle hindringer. Vi har fokus på å identifisere dine styrker, ferdigheter og ressurser. Underveis gjennom tiltaket får du individuell oppfølging fra våre dedikerte karriereveiledere.

Vi har et helhetlig perspektiv i menneksers liv sett opp mot arbeid. Vi fokuserer på muligheter!

Vil du melde deg på tiltak eller kurs hos oss?

Se kontaktmenyen for regionspesifikk informasjon. Der finner du våre besøksadresser og våre tilbud i nærheten av deg. Du kan også få mer informasjon om kursene ved å kontakte din saksbehandler hos NAV eller ta kontakt med oss i JobLearn.

Hvis du ønsker å gå på et tiltak eller kurs hos JobLearn, må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.

Våre tips til deg som søker jobb!

  1. Lag deg en tydelig profil; hvem er du og hva kan du bidra med som medarbeider?
  2. Fortell nettverket ditt at du er på jobbsøk og presenter profilen din for dem. Følg opp tips!
  3. Gjør grundig research om bedrifter og stillinger du er interessert i.
  4. Skreddersy CV og søknad til hver stilling du søker – få frem motivasjonen for akkurat denne arbeidsgiveren og denne jobben.
  5. Før en jobblogg for god oversikt over dine aktiviteter mot jobb.
  6. Følg opp dine henvendelser og søknader, fokuser på motivasjonen for jobben.
  7. Tren på intervjusituasjonen, gjerne med en venn.
  8. Forbered referansene dine, slik at de er forberedt og du vet hva de vil si om deg.
  9. Hold volumet oppe, høy aktivitet gir raskere resultater.
  10. Ikke ta avslag personlig, kontakt gjerne arbeidsgiver og spør om hvorfor du ikke nådde helt opp i prosessen for å se om du kan lære noe til neste gang.

Under finner du videoer vi har lagt på YouTube som gir deg gode råd i din jobbsøking.  Våre tips er basert på vår brede kunnskap og lange erfaring fra arbeid med å få jobbsøkere ut i ordinært jobb.

Du finner flere filmer på vår YouTube kanal.