Jobbsøkerkurs - Veien til din nye jobb

Står du utenfor arbeidslivet? Trenger du veiledning og bistand til å finne frem til dine muligheter på arbeidsmarkedet? I samarbeid med NAV tilbyr JobLearn en rekke forskjellige jobbsøkerkurs med en felles målsetting – å komme i jobb!

Ordinær jobb er målet!

Vårt mål er å skape jobbutvikling og inkludere de som står utenfor, inn i arbeidslivet. Målsettingen med våre kurs er å bidra til at du som er deltaker får ordinær jobb, og i prosessen, styrker din jobbsøkerkompetanse. Med ordinært arbeid menes det alt fra noen timer i uka til full stilling. Hos JobLearn blir du bevisstgjort mulige yrkesmål som passer deg basert på dine evner, kompetanse og interesser. Du vil tilegne deg kunnskap om selve jobbsøkingsprosessen, om arbeidsmarkedet og arbeidsgivernes krav. Underveis gjennom hele kurset får du individuell oppfølging fra våre dedikerte karriererådgivere. Vi er fokuserte på å se muligheter!

Jobbsøkerkurs som dekker de fleste behov

JobLearn tilbyr flere forskjellige jobbsøkerkurs. Disse er tilpasset deltakernes ulike behov. Kursene er av både kort og lang varighet. Noen inneholder også en praksisperiode. Kursene har variert faglig innhold, er tilpasset deltakergruppen og deres behov. Noen av kursene er rettet mot spesifikke bransjer, som for eksempel regnskap eller arkiv. Andre er tilpasset ungdommer eller seniorer. Noen igjen passer for deltakere som av ulike årsaker kan ha behov for tettere oppfølging. For minoritetsspråklige deltakere tilbyr JobLearn et individuelt tilpasset språkprogram. Vi har også kurs der vi benytter metoden Individual Placement and Support (IPS), et oppfølgingsprogram for de med alvorlige psykiske lidelser.

Vil du melde deg på kurs?

Vi gjennomfører våre kurs i samarbeid med NAV. Ønsker du å gå på kurs hos JobLearn, må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor. Vil du vite mer om kursenes innhold, les mer om våre kurs på nettsiden, eller ta kontakt med oss i JobLearn.

Vårt kurstilbud

JobLearn tilbyr mange interessante jobbsøkerkurs. Vi har et variert tilbud på flere lokasjoner ulike steder i Norge. Se kontaktmenyen for informasjon fra din region. Der finner du våre besøksadresser og vårt kurstilbud i nærheten av deg.

Bli kjent med innholdet i de ulike kursene, og finn ut om noen av disse passer deg.

Våre beste tips til deg som søker jobb!

Her finner du brosjyrer som du kan laste ned, med mange gode råd til din jobbsøking. Våre tips er basert på vår brede kunnskap og lange erfaring fra arbeid med å få jobbsøkende ut i jobb.