Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Målgruppe

Tiltaket kan være aktuelt for personer som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse og

 • ikke har kommet inn i arbeidslivet
 • står i fare for å falle ut av arbeidslivet
 • har falt ut av arbeidslivet

Splitter nytt

treningsutstyr

Mål

Målet med Arbeidsrettet rehabilitering er å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Resultat

Resultatet av tiltaket er at deltaker – til tross for skade eller sykdom – beholder et arbeidsforhold eller etablerer en jobbtilknytning og opplever mestring i et helsefremmende arbeid. Alternativt oppnår deltaker gjennom tiltaket bedret helse, og mestring i å kunne være en reell, ordinær jobbsøker, på egenhånd eller i regi av et arbeidsmarkedstiltak.

Varighet

Varigheten av Arbeidsrettet rehabilitering tilpasses deltakerens individuelle behov. Tiltaket varer som hovedregel i inntil 4 uker, og kan ved behov forlenges til maksimalt 12 uker.

Strategier og suksessfaktorer

Gjennom tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering veileder JobLearn deltakerne til å finne strategier for å fungere i arbeidslivet til tross for sykdom og skade. JobLearn tilbyr individuelt tilpasset løsningsrettet bistand til deltaker.

Aktiviteter

Vi prioriterer å gjennomføre aktiviteter som støtter deltakers progresjon mot arbeidsdeltakelse.

Eksempel på aktiviteter

 • individuelle veiledningssamtaler der målet er å:
  • øke kunnskap om egne ressurser, ferdigheter og arbeidsmuligheter
  • bistå deltaker med å definere mål og delmål i forhold til sin arbeids- og helsesituasjon for å oppnå økt arbeidsdeltakelse.
  • motivere deltaker til å ha tro på egen mestringsevne og planlegge mestringsaktiviteter.
 • generell opptrening, daglig funksjonsfremmende trening og nødvendig instruksjon knyttet til fysisk trening individuelt eller i gruppe.
 • opplæring, motivasjon, livsstils- og kostholdsveiledning, trening i sosial mestring, individuelt eller i gruppe.
 • arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving og kontakt med arbeidslivet

Suksessfaktorer

 • Helhetlig og spisset kartlegging

 • Individuell, arbeidsrettet rehabiliteringsplan

 • Selvledelse / Empowerment

 • Helsefremmede aktiviteter og positiv psykologisk tilnærming
 • Arbeidsdeltakelse som mål og middel i rehabiliteringsprosessen
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Kvalitetssikring

Vi hjelper våre deltakere å finne nye muligheter

Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt oss

 • Adresse

  Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad

  Avdelingsleder

  Anette Madsen 907 81 520

  Avdelingsleder ARR Fredrikstad

  Telefon: 90 78 15 20

  Epost: anette.madsen@joblearn.no

Leder Produktområde

Endre meg

Og meg

Epost: endre@meg.no