Endelig mandag! I mange uker hadde vi gledet oss. JobLearn Kompetanse hadde hyret inn psykolog Egil Arne Skaun Knutsen til å holde foredrag om hvordan man møter et menneske i en vanskelig situasjon. Mennesket kunne i dette tilfellet være en deltaker på tiltak, en kollega eller en selv.

JobLearn satser sterkt på kompetanse og faglig påfyll, og det har vært mye kursvirksomhet i det siste. Aldri har vi hatt flere påmeldte enn til dette foredraget med psykologen, det var rett og slett stinn Teams-brakke mandag morgen.

Etter foredraget var det noen som spurte: «Når var det egentlig Egil Arne jobbet i JobLearn?». De ble forbløffet over å høre at han aldri har vært ansatt eller tilknyttet JobLearn på noen måte. For så godt traff han med budskapet og så godt beskrev han arbeidshverdagen vår og utfordringene våre deltakere og veiledere kan møte, at vi følte han kjente oss ut og inn. JobLearn som selskap, veiledernes verdier, målgruppenes variasjon og ikke minst samfunnsoppdraget om å inkludere flere i arbeid og hindre utenforskap. Fikk vi tillit? JA! Trodde vi på det han fortalte oss? JA! Ble vi inspirert? JA! Ble vi påminnet om ting vi egentlig vet, men kanskje ikke alltid praktiserer? JA! Lærte vi noe nytt og nyttig? JA!

(En liten digresjon: Skal vi karriereveiledere sette oss like godt inn i arbeidsgivers hverdag når vi går inn for et samarbeid? JA! Kan skjønne det blir gode jobbmatcher av sånt!)

Og det er ikke til å komme fra at det også var hyggelig med foredragsholderens tilbakemelding om den fine veiledergjengen han møtte i etterkant. Dyktige, engasjerte, nysgjerrige og stadig lærevillige ansatte er en gave til ethvert arbeidsmiljø.

Innlegget dreide seg i hovedsak om tre overskrifter:

  • Hvordan skape og opprettholde en god relasjon / arbeidsallianse
  • Hvordan sikre kvalitet i veiledningen, herunder pressmestring og løsningsorientering
  • Hvordan ta vare på seg selv (og kollegaer) i veiledningsrollen

Det var mange av oss som begeistret tok til oss konseptet rundt pressmestring kontra stressmestring. Målet er jo at både deltaker og veileder skal ha det så bra som mulig. Og selv om mange kanskje tenker at veiledere er eksperter på å skape gode relasjoner og kjenner til mekanismene som kan føre til for eksempel utbrenthet, så er ikke kunnskap alene noen garanti for å gjøre i praksis. Derfor var det så verdifullt å få helt konkrete og enkle verktøy som var lette å ta imot og som vi umiddelbart kan ta i bruk i hverdagen på ulike nivåer i organisasjonen.

Psykologen bød på seg selv og delte raust av egne erfaringer, noe som nok bidro til at han traff så godt hos både nye og erfarne veiledere. På sterk oppfordring avsluttet han diskusjonsrunden etter foredraget med gitar og sangfremføring av sin egenkomponerte låt: Don’t be afraid.

Tilbakemeldingene var samstemt positive. «Nær, personlig, engasjert, dyktig til å kommunisere.» «Fantastisk bra!» «Jordnær, innsiktsfull, kunnskapsrik».

Det faktum at det har vært snakket om foredraget hele uken, vitner også om kvalitet og relevans. Så vi tar lærdommen og inspirasjonen med oss videre, litt klokere og enda bedre rustet til å møte et menneske som er i en vanskelig situasjon. Om det så er deltaker vi veileder, en kollega, eller oss selv.  We are not afraid.

Psykolog Egil Arne Skaun Knutsen minnet oss om det mildt sagt sentrale spørsmålet i møte med andre:
«Hvordan har du det?»

Vel, vi hadde det i alle fall fabelaktig i møte med Egil Arne.

Anbefales!