Et arbeidsliv med plass for alle!

Ekspertbistand betyr at arbeidsgiveren og arbeidstakeren får hjelp fra en nøytral ekspert som har kompetanse på sykefravær og arbeidsmiljø. Ordningen er tilskudds-basert og tilskuddet til ekspertbistand er et virkemiddel i IA-avtalen 2019-2022, en Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv.

Hvem kan søke?

Alle bedrifter kan søke NAV om tilskuddet som skal hjelpe arbeidstakere og deg som arbeidsgiver med å løse et problem som fører til sykefravær. Dette kan være aktuelt når

  • du har en ansatt som har langvarig og/eller hyppig gjentakende sykefravær. Arbeidstakeren trenger ikke å være sykmeldt når du søker om tilskudd til ekspertbistand.
  • du og arbeidstakeren har vurdert og/eller forsøkt å løse utfordringene på arbeidsplassen uten å lykkes, som for eksempel oppfølging og tilrettelegging.
  • både du og arbeidstakeren ønsker hjelp.

NAV, arbeidstaker og arbeidsgiver må være enige. Vi bistår i samarbeidsprosessen.

Hva dekker tilskuddet?

Tilskuddet dekker arbeidsgiverens utgifter til ekspertbistand opp til en maks sats. Kr. 21200,- (2022) Arbeidsgiveren betaler for ekspertbistanden og krever refusjon av utgiftene fra NAV. Utgiftene som dekkes av tilskuddet, er ekspertens forberedelser, arbeidet på arbeidsplassen og etterarbeid med rapporten. Utgifter til reise, kost og losji kan også inkluderes.

Målet med ekspertbistand

En ordning for å redusere sykefraværet i Norge

Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig Arbeidskraften er Norges viktigste ressurs. Høy sysselsetting er grunnlaget for å opprettholde et bærekraftig velferdssamfunn, samtidig som det er av stor betydning for den enkelte å være i jobb. Trepartssamarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv skal bidra til høy sysselsetting og mobilisering av arbeidskraft gjennom å forebygge og redusere sykefravær og frafall fra arbeidslivet.