JobLearn bidrar til et mer inkluderende samfunn!

JobLearn leverer arbeidsmarkedstiltak for NAV, både individuelle og grupperettede tiltak. JobLearn samarbeider tett med næringslivet for å hjelpe enkeltindivider og bedrifter med å få til en best mulig jobbmatch, slik at arbeidsforholdet blir bærekraftig. Gjennom våre verdier med arbeidsglede, integritet og innovasjon hjelper vi enkeltmennesker til å finne den rette kursen videre i livet.

Avklaring
Oppfølging
Kurs

Lokasjoner og adresser
Informasjon om aktive tiltak
Vedlegg – Tiltak

Jobbmatch
Generell informasjon
Hvorfor velge oss