Fra ufaglært og arbeidsledig til lederstilling

JobLearn jobber hver dag med å hjelpe mennesker til å finne rett kurs i livet og åpner døren inn i arbeidslivet. Dette oppleves gjerne ulikt fra person til person. I dette intervjuet møter vi Marit Tryger Danielsen som forteller om sin vei for å finne rett kurs.

Marit var 18 år, og i ferd med å fullføre sitt fagbrev som blikkenslager. Før hun fikk fullført lærertiden og tatt svennebrev ble hun gravid. Komplikasjoner i etterkant av svangerskapet gjorde at blikkenslager-yrket ikke lenger var mulig å fullføre. I stedet ble det to år som sykmeldt, på arbeidsavklaringspenger fra NAV.

I oppfølgingsløpet fra NAV åpnet det seg en mulighet for omskolering. Hun fikk da mulighet for å delta i arbeidsrettede tiltak, og valgte å søke plass på kontor- og sekretærfagkurs hos JobLearn.

Kurset var kjempefint, syntes hun. Nyttig, strukturert og lærerikt. Men selve jobbsøkingen likte hun ikke. Å markedsføre seg selv var vanskelig, og det var vondt å få avslag. Kurset hadde en obligatorisk praksisperiode, som kursdeltakerne skulle ordne selv. Dette var noe Marit kviet seg for.

Karriereveileder i JobLearn tok da styringen: «Jeg har ordnet et møte med ISS». Marit hadde ikke lyst, selvtilliten manglet. Men hun ville ikke fortsette som arbeidsledig, og takket dermed ja til praksisplass i stilling som Salgskoordinator hos ISS Facility Services.

Med et godt kollegaskap rundt seg, og utfordrende arbeidsoppgaver, tok det ikke lang tid før trivselen var på plass. Og snart var det ingenting Marit heller ville enn å få fast jobb hos ISS. På tidspunktet ved praksisslutt var det dessverre ikke noe ledig stilling tilgjengelig. «Kan vi finne en løsning?» spurte Marit. NAV-veileder og karriereveileder i JobLearn ble enige med arbeidsgiver om å forlenge praksiskontrakten, med tydelig intensjon om ansettelse.

Under praksisperioden hadde hun jobbet tett med kolleger fra Personalhuset. Og, hun har et tydelig minne fra den dagen leder for forretningsutvikling i Personalhuset – som da var en del av ISS – tilbød henne et vikariat som Tilbuds- og anbudskoordinator.

Marit var blitt en dreven salgskoordinator, og i god tid før vikariatet gikk ut, fikk hun fast ansettelse.

I løpet av de første årene som ansatt i Personalhuset utviklet hun en interesse for markedsføring og grafisk design. Digital markedsføring var i vinden i bedrifts-Norge. Og, for å følge med på den digitale utviklingen fikk hun tilpasset en stilling som System- og markedskoordinator i bedriften.

Hun startet i det små og lærte seg mer og mer innen markedsføringsfaget. Over tid bygget hun sterk kompetanse.

Foto: Personalhuset, Grensen 17 Oslo

I dag stortrives Marit i stillingen som Leder digital markedsføring i Personalhuset.

Marit, og en rekke andre rådgivere i Personalhuset har selv ansvar for praksiskandidater. «Flere av våre praksiskandidater har blitt ansatt internt, eller gått videre til stillinger i andre bedrifter» sier hun.

«Vi som jobber med bemanning er trent i å se kompetansen, og det at folk er flinke til å jobbe. Med det på plass, spiller alt annet en mindre rolle. Hvem bryr seg om hull i CV én eller om hva noen gjorde for 5 år siden?», spør Marit.

Hun oppfordrer andre bedrifter til å senke guarden med tanke på å ta inn folk som har stått utenfor arbeidslivet en periode. Se på kompetansen, lærevilligheten og de myke verdiene. Dessuten;

«Hva slags kultur er det i bedriften? Hvor lett er det å spørre om andre oppgaver enn de bedriften løser i dag? I Personalhuset hadde vi ingen markedsavdeling, men jeg fikk lov til å prøve å løse markedsføringsoppgaver in-house. Hadde ikke Personalhuset vært åpne for det, hadde ikke jeg vært leder for digital markedsføring i dag.»

Til deltakere i arbeidsmarkedstiltak er budskapet at det er så mye positivt ved det å tørre å ta litt plass.

«Ikke bli skremt av å la deg motivere», sier Marit.

Hva mener hun?

«Du trenger ikke å klare alt på egen hånd. Det er systemer rundt som støtter. Ta imot hjelpen. Ta plass, og tør å be om det du ønsker.».

Marit kunne aldri ha sett for seg hvordan veien mot lederstillingen i dag skulle bli, da hun søkte seg inn på teknisk byggfag da hun var 15 år.

«Det er lov å ombestemme seg. Livet skjer. Kanskje du ikke har en femårsplan eller en visjon for hvor du er om 10 år. Det viktigste er å finne ut hva som driver deg her og nå. Hva har du lyst til å øke kompetansen din innenfor?»

Hun avslutter:

«Forsøk å trives i nuet og støtt deg på folk som vil deg vel. Ta gode valg her og nå, så vil nysgjerrighet og lærevillighet få deg opp og frem.»