Deltaker

Våre tiltak og kurs

Tiltak og kurs som dekker de fleste behov

I samarbeid med NAV leverer vi et stort antall individuelle og gruppebaserte tiltak og kurs av kortere eller lengre varighet. Våre tiltak/kurs har som felles mål å hjelpe deg ut i arbeid, eventuelt avklare din situasjon i forhold til arbeid. Tiltakene har variert faglig innhold og er tilpasset deltakergruppen og den enkeltes behov.

Avklaring – Kartlegging, vurdering og plan videre

Avklaring er et kort tiltak, som regler 4 uker, med mulighet for forlengelse ved behov.

Formålet er å avklare deltakerens arbeidsevne og se nye muligheter. Sluttproduktet er en Individuell plan for veien videre. Dette er et individuelt tiltak, men vi bruker ofte noen gruppeaktiviteter der det er hensiktsmessig for avklaringsprosessen. Vi gjennomfører en grundig og helhetlig kartlegging for å finne ut hva som er mulig, hva som (antagelig) ikke er mulig, og hva som er mulig med ulike tilpasninger og hjelpemidler. I dette arbeidet bruker vi velprøvde og anerkjente kartleggingsverktøy, tilpasset hver enkelt deltaker.

Våre veiledere har lang erfaring med kartlegging, avklaring og utarbeidelse av gode og realistiske planer videre. De vet hva som kreves i ulike bransjer. Etter å ha blitt kjent med deltakeren bruker de sin kompetanse, erfaring og kreativitet til å utarbeid en realistisk individuell plan for veien videre.

Oppfølging – Nødvendig støtte og motiverende utfordringer

Oppfølging er, i likhet med Avklaring, også et individuelt tiltak, men dette har lengre varighet. Dette er et tiltak for den som trenger oppfølging og støtte i prosessen med å komme tilbake til arbeidslivet, og finne en jobb å trives med, eller som er sykemeldt og trenger støtte for å komme tilbake i jobb. Tiltaket er tilpasset individuelle behov ut fra mulighetene på arbeidsmarkedet.

Deltakerne nyter godt av våre kunnskapsrike og erfarne medarbeidere, som finner gode løsninger på ulike utfordringer, og som alltid ser muligheter der det først virker fastlåst. Vi kommuniserer med nye- og eksisterende arbeidsgivere, og kommer sammen med arbeidssøker/arbeidstaker frem til mulige løsninger. Vi prøver ut ulike løsninger, tilpasser og justerer til vi kommer i mål.

Kurs – Det du trenger for å komme i jobb

Våre gruppetiltak spenner fra korte Jobbsøkerkurs til lengre fagkurs, og er tilpasset ulike målgrupper. De som går på kurs hos oss får en skreddersydd kursgjennomføring, slik at de øker sine muligheter for å komme i en jobb. Vi bruker ulike metoder for å skape variasjon i kursdagen, og har et stort fokus på motivasjon og mestring. Vi tar utgangspunkt i det du kan, det du liker og det du drømmer om å gjøre.

Felles for samtlige av våre kurs er kartlegging av egen kompetanse, karriereveiledning, spissing av egenpresentasjon, CV og søknad, arbeidsgiverkontakt, intervjutrening og andre jobbsøktema – tilpasset bransje, stilling og geografisk område. På et fagkurs får du i tillegg spisskompetanse innenfor en bransje, og dokumentasjon på dette – gull verdt når du skal søke jobb.

Som deltaker på kurs hos JobLearn treffer du andre i samme situasjon, og ofte ser vi at dette nye nettverket er det som skal til for å komme i jobb. Alle kjenner noen som kjenner noen…

Gjennom vårt store nettverk av samarbeidsbedrifter gir vi våre arbeidssøkere muligheter de ikke hadde fått på egenhånd, og vi jobber målrettet for å finne en god match mellom arbeidsgiver og arbeidssøker.

Vil du melde deg på tiltak eller kurs hos oss?

Se kontaktmenyen for regionspesifikk informasjon. Der finner du våre besøksadresser og våre tilbud i nærheten av deg. Du kan også få mer informasjon om kursene ved å kontakte din saksbehandler hos NAV eller ta kontakt med oss i JobLearn.

Hvis du ønsker å gå på et tiltak eller kurs hos JobLearn, må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.