Catherine Brun blir ny administrerende direktør i JobLearn fra 1. mars 2023. Hun tar over etter Jom Phan.

Catherine er en erfaren leder fra flere bransjer og har jobbet i JobLearn siden 2010. Hun kommer fra stilling som leder for JobLearn Oppfølging. I arbeidet som leder for JobLearn Oppfølging har hun hatt ansvaret for omstillingsprosess i sitt område og levert solide resultater. Hun er utdannet markedsøkonom og sertifisert som coach. Catherine er innovativ og trygg som leder og er opptatt av å ivareta, videreutvikle og skape nye muligheter innen arbeidsinkluderingsfeltet.

«Jeg takker for tillitten og setter stor pris på denne muligheten til å befeste og videreutvikle JobLearns posisjon som en av de ledende aktørene innen arbeidsinkluderingsfeltet. Jeg gleder meg til, sammen med dyktige ledere og medarbeidere, å videreutvikle vår solide og unike kompetanse. På den måten bidra til at flere kommer seg tilbake i jobb, eller få ny bærekraftig jobb.»

Styreleder, Mikael Kaunitz, er svært fornøyd med at Catherine har takket ja til å lede selskapet. –«Jeg er trygg på at hun har den kompetansen og erfaringsbakgrunnen som skal til for å løfte selskapet videre.» JobLearn har et viktig samfunnsoppdrag med visjon om å bidra til et mer inkluderende samfunn, fortsetter Kaunitz. – Arbeid er et viktig verktøy for å inkludere flere. Derfor hjelper vi mennesker inn i, eller tilbake til, arbeidslivet gjennom alle våre tiltak. Vi har store ambisjoner om å videreutvikle selskapet og sørge for at JobLearn er både konkurransedyktige og en attraktiv arbeidsplass for fremtiden.

JobLearn ble etablert i år 2000 og er spesialister på arbeidsinkludering og tilrettelegging på arbeidsplasser. Vi samarbeider med NAV og næringslivet for å hjelpe enkeltindivider og bedrifter med å få til en best mulig jobbmatch, for å forhindre utenforskap og sikrer at arbeidsforholdet blir bærekraftig.

JobLearn er del av konsernet, Intendia Group, som er et ledende utdanningskonsern med virksomhet i Norge og Sverige, med Anthon B Nilsen AS og Anthonstiftelsen som eiere. Anthonstiftelsen har som hovedmål å yte støtte til tiltak rettet mot vanskeligstilte barn og unge.

Spørsmål rettes til:

Mikael Kaunitz
Tlf: +46 7613 53 798
E-post: mikael.kaunitz@intendiagroup.com

Catherine Brun
Tlf: 930 80 074
E-post: Catherine.brun@joblearn.no