• Fra sosial angstlidelse til kundenes favoritt
  • Drømmer om jobb
  • Catherine Brun ansatt som ny administrerende direktør i JobLearn
  • Fra ufaglært og arbeidsledig til lederstilling
  • Sagt opp
  • Hvordan møte et menneske i en vanskelig situasjon?