Hvordan jobber vi

Hvordan jobber vi

Individet i fokus

I JobLearns pedagogiske plattform står det deltakende individet i fokus. Forståelse og respekt for deltakerens situasjon kombineres med et effektivt opplegg som preges av relevans og løsningsorientering. Individuell tilpasning er nøkkelord for JobLearns tilnærming til deltakerne.

Hver deltaker får en dedikert hovedveileder fra start. Det utarbeides raskt en individuell handlingsplan for deltakelsen i tiltaket som er utformet og tilpasset etter deltakers behov. Ulike elementer fra vårt heltidstilbud utgjør den enkeltes unike tiltaksdeltakelse. Prosessen evalueres og tilpasses kontinuerlig på bakgrunn av informasjon som tilkommer og erfaring som tilegnes.

Voksenpedagogikk

Uavhengig av læringsarena legger vi følgende voksenpedagogiske prinsipper til grunn:

  • Voksne er mest motivert for læring som har sammenheng med egen livssituasjon (relevans)
  • Voksne lærer lettere dersom de kan være aktive og påvirke sin egen læringsprosess
  • Voksne har innsikt og erfaringer som læringen må ta utgangspunkt i og bygge på
  • Erfaringen er en viktig del av læringsprosessen
  • Voksne lærer lettere når teori og praksis ikke er adskilt, men blir kombinert i læringsprosessen
  • Voksne er ofte mer interessert i å lære for å finne løsninger enn å lære mer teori
Læringsstil

Videre bevisstgjør vi deltakeren med tanke på foretrukket læringsstil:

  • Hva gir meg en positiv utvikling?
  • Hvordan kan aktiv bruk av hjelpemidler og teknikker bidra til mestring, motivasjon, selvledelse?
  • Hvordan kan tidligere erfaringer hjelpe meg til å utnytte mitt eget potensial?