Avklaring

Målgruppe

Tiltaket kan være aktuelt for deg som er usikker på hva du kan jobbe med, for eksempel fordi du har fått dårlige helse eller har vært lenge ute av arbeidslivet.

Avklaring kan være aktuelt for:

 • deg som har et arbeidsforhold
 • deg som ikke har et arbeidsforhold
 • deg som er sykmeldt og ønsker å komme tilbake i jobb

Mål

Avklaring skal kartlegge og vurdere tiltaksdeltakerens arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid. Avklaringen skal bidra til at deltaker får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng.

Resultat

Overordnet mål i alle avklaringsprosesser er å lage en plan mot en best mulig jobbmatch: samsvar mellom deltakers kompetanse og behov for bistand/støtte, og arbeidsgivers/jobbens krav og behov.

Deltaker skal ved avslutning av tiltaket ha forslag til realistiske arbeidsrettede aktiviteter for å komme i/beholde arbeid.

Varighet

Varigheten tilpasses deltakerens individuelle behov. Avklaring kan vare i inntil 4 uker, men med mulighet til forlengelse i inntil 4 uker + inntil ytterligere 4 uker etter en nærmere vurdering ved særlige behov. Maksimal varighet er 12 uker.

Strategier og suksessfaktorer

Forståelse og respekt for deltakerens situasjon kombineres med et effektivt opplegg som preges av relevans og løsningsorientering. Individuell tilpasning er nøkkelord for JobLearns tilnærming til deltakerne.

Aktiviteter

Kjernen i tiltaket er en helhetlig kartlegging av nåsituasjon knyttet til evne til deltakelse i arbeidslivet. Utprøving av arbeidsevne inngår, som hovedregel, som en del av kartleggingen.

Eksempel på aktiviteter

JobLearn kartlegger på ulike måter, både teoretisk og praktisk.

Noen eksempler på teoretisk kartlegging er:

 • Individuelle veiledningssamtaler
 • Kompetansekartlegging
 • Karriereveiledning
 • Kartleggings- og karriereverktøy
 • Analyse av ressurser og utfordringer

Noen eksempler på praktisk kartlegging er:

 • Jobbsmak / Arbeidsutprøving
 • Bedriftsbesøk
 • Kartlegging av arbeidsplassfungering
 • Relevant temaundervisning
 • Møter med samarbeidspartnere

Suksessfaktorer

 • Brukerperspektivet

 • Gjensidig forventningsavklaring

 • Helhetlig og spisset kartlegging

 • Individuelt tilpasset karriereveiledning

 • Motivasjonspsykologi og mestringsmotivasjon

 • Relevant arbeidsutprøving i ordinært arbeidsmarked

 • Individuell plan

 • Kvalitetssikring

Vi hjelper våre deltakere å finne nye muligheter

Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt oss

 • Adresse

  Tollef Bredalsvei 13, 7374 Røros

  Avdelingsleder

  Silje Ingebrigtsen

  Avdelingsleder Trøndelag

  Telefon: 93 27 90 80

  Epost: silje.ingebrigtsen@joblearn.no

 • Adresse

  Inge Krokans veg 9, 7340 Oppdal

  Avdelingsleder

  Silje Ingebrigtsen

  Avdelingsleder Trøndelag

  Telefon: 93 27 90 80

  Epost: silje.ingebrigtsen@joblearn.no

 • Adresse

  Melhuset, Rådhusvegen 3, 7224 Melhus

  Avdelingsleder

  Silje Ingebrigtsen

  Avdelingsleder Avklaring Trøndelag

  Telefon: 93 27 90 80

  Epost: silje.ingebrigtsen@joblearn.no

 • Adresse

  Erteløkka 3, 1384 Asker

  Avdelingsleder

  Katja Eckbo Røøk

  Avdelingsleder Avklaring Asker

  Telefon: 92 49 13 35

  Epost: katja.eckbo.rook@joblearn.no

 • Adresse

  Løkketangen 20A, 1337 Sandvika

  Avdelingsleder

  Nina Elisabeth Wolmar

  Avdelingsleder Avklaring Bærum

  Telefon: 93 09 99 63

  Epost: nina.e.wolmar@joblearn.no

 • Adresse

  Nansens gate 3, 3616 Kongsberg

  Avdelingsleder

  Gry Klippenberg

  Avdelingsleder Avklaring Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker

  Telefon: 95 74 87 44

  Epost: gry.klippenberg@joblearn.no

 • Adresse

  Hønefoss Bru 1D, 3510 Hønefoss

  Avdelingsleder

  Adrian Pasternak

  Avdelingsleder Avklaring Ringerike, Hole og Jevnaker

  Telefon: 92 56 28 94

  Epost: adrian.pasternak@joblearn.no

 • Adresse

  Kjøpmannsgata 34, 7500 Stjørdal

  Avdelingsleder

  Silje Ingebrigtsen

  Avdelingsleder Avklaring Værnes

  Telefon: 93 27 90 80

  Epost: silje.ingebrigtsen@joblearn.no

Leder Avklaring

Linda Kristine Ødegård

Leder JobLearn Avklaring

Epost: linda.kristine@joblearn.no