Kartlegging, vurdering og plan videre

Avklaring er et kort tiltak, som regler 4 uker, med mulighet for forlengelse ved behov.

Formålet er å avklare deltakerens arbeidsevne og se nye muligheter. Sluttproduktet er en Individuell plan for veien videre. Dette er et individuelt tiltak, men vi bruker ofte noen gruppeaktiviteter der det er hensiktsmessig for avklaringsprosessen. Vi gjennomfører en grundig og helhetlig kartlegging for å finne ut hva som er mulig, hva som (antagelig) ikke er mulig, og hva som er mulig med ulike tilpasninger og hjelpemidler. I dette arbeidet bruker vi velprøvde og anerkjente kartleggingsverktøy, tilpasset hver enkelt deltaker.

Våre veiledere har lang erfaring med kartlegging, avklaring og utarbeidelse av gode og realistiske planer videre. De vet hva som kreves i ulike bransjer. Etter å ha blitt kjent med deltakeren bruker de sin kompetanse, erfaring og kreativitet til å utarbeid en realistisk individuell plan for veien videre.

Vest-Viken

Asker

Bærum

Hønefoss

Kongsberg, Numedal og Øvre Eiker

Trøndelag

Trondheim

Malvik og Stjørdal

Vestfold og Telemark

Sandefjord og Larvik

  • Avdelingsleder: Bjørg Johansen
  • bjorg.johansen@joblearn.no
  • Adresse Sandefjord: Kongens gate 2A, 3210 Sandefjord
  • Adresse Larvik: Torget 3, 3256 Larvik