Prøv en ny metode!

Prøv en ny metode!

På jobbintervju er spørsmål om svake sider eller dårlige egenskaper fortsatt mye brukt. Der sitter du og selger deg inn så godt du kan som den beste kandidaten, og så skal du plutselig avsløre dine feil og mangler? Hvorfor? Hvis intervjueren opplever at du er...
Drømmer om jobb

Drømmer om jobb

Det var ingen som drømte om å falle utenfor da de var små. Bli rike og ikke være avhengig av en åtte til fire-jobb, kanskje – men ingen drømte om å gå på trygd eller være avhengig av sosialhjelp. Ingen drømte om å være ekskludert. Ingen ønsket seg utfordringene...