«Å ha en jobb gir oss noe å leve av, noe å leve for og noe å leve med». Derfor hjelper vi mennesker inn i eller tilbake til arbeidslivet gjennom alle våre forskjellige tiltak.

  • Ønsker du hjelp til å komme ut i eller tilbake til jobb?
  • Ønsker du hjelp til å avklare din situasjon og restarbeidsevne?
  • Ønsker du hjelp til å komme tilbake i jobb etter sykemelding?

Du kan lese mer om de enkelte tilbudene og finne kontaktinformasjon til rett person i JobLearn, under Hva vi gjør-menyen. Kontakt oss gjerne hvis du vil høre mer om hvordan vi jobber for å hjelpe deg å nå ditt jobbmål.

Det er NAV som er vår oppdragsgiver, og som søker personer inn til våre tiltak. Snakk med ditt NAV-kontor hvis du ønsker plass på et av våre tiltak.

Langtidssykemeldt? Du kan be bedriften din vurdere Ekspertbistand, som kan hjelpe deg med dialogen med arbeidsgiver, for tilrettelegging og tilbakeføring til jobb.