Arbeidsrettet rehabilitering (ARR)

Målgruppe

Tiltaket kan være aktuelt for personer som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom og/eller funksjonsnedsettelse og som:

 • ikke har kommet inn i arbeidslivet
 • står i fare for å falle ut av arbeidslivet
 • har falt ut av arbeidslivet
Mål

Målet med Arbeidsrettet rehabilitering er å styrke den enkeltes arbeidsevne og bidra til mestring av helserelaterte og sosiale problemer som hindrer deltakelse i arbeidslivet.

Resultat

Resultatet av tiltaket er at deltaker, til tross for skade eller sykdom, beholder et arbeidsforhold eller etablerer en jobbtilknytning og opplever mestring i et helsefremmende arbeid. Alternativt oppnår deltaker gjennom tiltaket bedret helse, og mestring i å kunne være en reell, ordinær jobbsøker, på egenhånd eller i regi av et arbeidsmarkedstiltak.

Varighet

Varigheten av Arbeidsrettet rehabilitering tilpasses deltakerens individuelle behov. Tiltaket varer som hovedregel i inntil 4 uker, og kan ved behov forlenges til maksimalt 12 uker.

Strategier

JobLearn tilbyr individuelt tilpasset, løsningsrettet bistand til deltaker.

Aktiviteter

Vi prioriterer å gjennomføre aktiviteter som støtter deltakers progresjon mot arbeidsdeltakelse.

Resultat

Resultatet av tiltaket er at deltaker, til tross for skade eller sykdom, beholder et arbeidsforhold eller etablerer en jobbtilknytning og opplever mestring i et helsefremmende arbeid.

Eksempel på aktiviteter
 • individuelle veiledningssamtaler der målet er å:
  • øke kunnskap om egne ressurser, ferdigheter og arbeidsmuligheter
  • bistå deltaker med å definere mål og delmål i forhold til sin arbeids- og helsesituasjon for å oppnå økt arbeidsdeltakelse.
  • motivere deltaker til å ha tro på egen mestringsevne og planlegge mestringsaktiviteter.
 • generell opptrening, daglig funksjonsfremmende trening og nødvendig instruksjon knyttet til fysisk trening individuelt eller i gruppe.
 • opplæring, motivasjon, livsstils- og kostholdsveiledning, trening i sosial mestring, individuelt eller i gruppe.
 • arbeidsforberedende trening, arbeidsutprøving og kontakt med arbeidslivet.
Suksessfaktorer
 • Helhetlig og spisset kartlegging

 • Individuell, arbeidsrettet rehabiliteringsplan

 • Selvledelse / Empowerment

 • Helsefremmede aktiviteter og positiv psykologisk tilnærming
 • Arbeidsdeltakelse som mål og middel i rehabiliteringsprosessen
 • Samarbeid i tverrfaglig team
 • Kvalitetssikring

Vi hjelper våre deltakere å finne nye muligheter

Ikke nøl med å kontakte oss for mer informasjon.

Kontakt oss

 • Adresse

  Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad

  Avdelingsleder

  Anette Madsen 907 81 520

  Avdelingsleder ARR Fredrikstad

  Telefon: 90 78 15 20

  Epost: anette.madsen@joblearn.no

Leder Arbeidsrettet rehabilitering

Erlend Løkken

Leder JobLearn Produkt- og Fagutvikling og Arbeidsrettet rehabilitering

Epost: erlend.lokken@joblearn.no