Er du en leder med både vilje og evne til inkludering?

Det var ingen som drømte om å falle utenfor da de var små. I Norge skal i utgangspunktet alle ha de samme rettighetene og mulighetene, men i praksis er det store forskjeller. Alle mennesker har en historie, og tilfeldigheter som sykdom eller livshendelser kan gi uforutsigbare krusseduller på den rake kursen man hadde sett for seg.

Bare noe så enkelt som «hull i CV» – et uttrykk vi i JobLearn for øvrig ikke er noe glad i – kan gjøre at du ikke vurderes som aktuell kandidat for arbeidsgivere. Likevel er det ofte ingen som er så motiverte for jobb, og som vet så mye om hva det betyr å være inkludert, som de som har følt på utenforskap i en periode.

Karriereveiledere i JobLearn er eksperter på inkluderingskompetanse. Det vil kort sagt si at vi er gode på å finne ut hva som får det til å funke – på kort og lang (bærekraftig) sikt. Vi lærer hver dag av fantastiske arbeidsgivere og dyktige ledere, og vi er også en betrodd sparringspartner for bedrifter og ledere som ønsker å bli bedre på inkludering.

JobLearn har blitt spesialister på hvordan man kan tilrettelegge jobber og arbeidsoppgaver, motivere og inkludere, bygge mestringstro og mestringsevne, redusere sykefravær, sikre jobbfastholdelse, tilby karriereutvikling og utvikle et helsefremmende arbeidsmiljø der team med ulike bakgrunner presterer best.

Ønsker du en bekreftelse på at din bedrift har denne kunnskapen og kompetansen? Ønsker du å tilegne deg mer kompetanse?
Vi skreddersyr opplegg til den enkelte bedrift, og vi deler ut diplom når våre kriterier for «inkluderingsbedrift» er oppfylt.

Uttrykk som vi i JobLearn ønsker å redefinere innholdet på:

«Hull i CV» – ingen har HULL i CV-en sin – tiden er fylt med noe!
Har man overkommet hindringer? Taklet tøffe situasjoner? Kjempet seg frisk? Dyktige ledere gjenkjenner ressursene, holdningene og egenskapene som baseres på erfaringen med å kjempe seg tilbake etter å ha stått utenfor en periode.

«Vondt i vilja» – et nedlatende og utdatert uttrykk! Deltakere hos JobLearn er motivert for endring! Kanskje mestringstroen er skjør og jobbhåpet er lite på grunn av dårlig selvtillit og omstendigheter, men ØNSKET om å være en del av samfunnet og VILJEN til å jobbe, er der.

«NAV-er» – skulle dette begrepet kunne definere en gruppe mennesker?
Vi bruker alle NAV i perioder – og brukergruppen er så forskjellige som i resten av samfunnet for øvrig.

Video

Da vi deltok på Arendalsuka for noen år siden, tok vi en prat med Loveleen Rihel Brenna, forfatter, foredragsholder og forretningsutvikler. Hun brenner for å utnytte potensialet som ligger i å rekruttere mangfold og har skrevet boken Mangfoldsledelse. Hvor gode er vi på inkludering og mangfoldsledelse i Norge?