Vil du redusere sykefravær og beholde ansatte?

Når en arbeidstaker er ofte eller lenge syk kan NAV dekke utgifter til en ekspert på sykefravær og arbeidsmiljø.
JobLearn har ekspertene som bistår både arbeidsgiver og arbeidstaker. Tilbudet heter Ekspertbistand.

Primærveileder

Ansvar for arbeidstaker og arbeidsgiver i gjennomføring av ekspertbistand. Primærveileder trekker inn eksperter etter individuell vurdering og ved behov. Denne sørger også for en sømløs gjennomføring av leveransen. Har også ansvar for rapporter og administrering / tverrfaglig dokumentasjon. 

Tverrfaglig team

Etter at oppstartssamtale og dialogmøte er gjennomført av primærveileder, opprettes det et tverrfaglig team som består av eksperter knyttet opp i mot behov og bestilling fra kunden. Det vil også være muligheter for justering av eksperter i tverrfaglig team basert på effektmåling av tiltak og aktivitet i leveransen.

Eksperter

Våre eksperter kobles inn i tverrfaglig team med sin ekspertkompetanse av primærveileder etter kundens bestilling og individuelle samtaler, og dialog med arbeidstaker / arbeidsgiver. Disse kan inkludere fysioterapeut, psykolog eller ergoterapeut. 

Hvorfor velge JobLearn?

JobLearn er din nøytrale partner i sykemeldingsoppfølging. Gjennom profesjonell og god dialog med enkeltmennesket og arbeidsgiver, skaper vi et grunnlag for en trygg prosess mot tilbakeføring til arbeid. Basert på tillit, åpenhet og forutsigbarhet, kan vi stille de vanskelige spørsmålene som ivaretar både arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi har siden 2000 jobbet tett med ulike bransjer og virksomheter for å hjelpe arbeidssøkere og ulike bedrifter gjennom arbeidsmarkedstiltak.

Prosessen i Ekspertbistand

 

Fase Innhold Tidsbruk
Eventuelt formøte Dersom deltaker eller leder er usikker på om ekspertbistand er riktig for dem, kan JobLearn bistå med et formøte hvor hensikt og metode blir forklart.  
Søknad til NAV Søknad sendes til NAV, merkes med JobLearn som leverandør. Følg gjerne instrukser fra JobLearn.  
Onboarding Innledende samtaler etter bestilling. Gjennomføre individuell samtale og dialogmøte med alle parter for å sette rammene ved bistanden. 3 timer
Ekspertkartlegging Kartlegging av arbeidstakerens funksjon sammenlignet med arbeidsgivers forventninger og krav. Individuelt tilpasset kartlegging avhengig av det totale utfordringsbildet.  4 timer
Veiledning Veiledningssamtaler og samtaler med eksperter både for arbeidstaker og arbeidsgiver  
Tiltak Lage en plan for å hindre/redusere sykemelding. Tilrettelegging på arbeidsplass og jobbutvikling, arbeidsutprøving. Igangsette opptreningsplan.  
Vurdering av tiltak Effektmåling av etablerte tiltak og aktivitet. Eventuelt justering av etablerte tiltak. Veil/Tiltak/
Vurdering = 13 timer
Avslutning av ekspertbistand Avsluttende samtale. 2 timer
Rapportering og evaluering

Rapport sendes arbeidstaker og arbeidsgiver med kopi til NAV. Beskrive gjennomføring av ekspertbistand, årsak til sykefravær og tiltak etter endt ekspertbistand. 

Tilbakemelding fra arbeidsgiver og arbeidstaker.

3 timer
    = 25 timer