Vil du være med og hjelpe noen videre på veien mot jobb?

Samfunnsoppdraget som JobLearn løser på vegne av og sammen med NAV, handler om å inkludere flere i arbeid og forhindre utenforskap. Mange av våre deltakere vet hva de vil og er trygge på egen kompetanse og arbeidsevne. Disse formidles rett ut i ordinært arbeid. Andre har av ulike årsaker ønske eller behov om en mer forsiktig tilnærming til jobb. Kanskje er de usikre på jobbmålet, hvilken stillingsprosent som er riktig i forhold til helse/-livssituasjon eller om de trenger mer kompetanse for å få den jobben de ønsker seg. I noen av våre tiltak er arbeidsutprøving og praksis en del av tiltaksperioden. Vi er derfor alltid interessert i å knytte til oss inkluderende bedrifter med kloke og trygge ledere som støtter vår visjon om å bidra til et mer inkluderende samfunn.

Kontakt Gabriel Bjerke, nasjonal næringskoordinator, om du har lyst til å bidra i inkluderingsdugnaden, og hjelpe noen videre på veien mot jobb.

Gabriel Bjerke
Telefon: 988 16 836
E-post: gabriel.bjerke@joblearn.no

Jobbsmak: Deltaker får følge en eller flere ansatte i bedriften i noen dager, for å danne seg et inntrykk av bransjen, bedriften, yrket, oppgavene.

Arbeidsutprøving: Deltaker får prøve seg på arbeidsoppgaver hos bedriften i en til to uker, for å kartlegge arbeidsevne, tilretteleggingsbehov og/eller interesse for et yrke. Arbeidsutprøvingen skal resultere i en plan for veien videre for deltaker.

Arbeidspraksis: Deltaker utfører reelt arbeid i bedriften, med støtte fra både JobLearn og arbeidsgiver. Benyttes der deltaker selv eller arbeidsgiver er usikker på jobbmål eller arbeidsevne og ønsker en periode for å vurdere oppgaver/eventuell tilrettelegging og opplæringsbehov før ansettelse. Arbeidspraksis skal som utgangspunkt føre til ordinær arbeidskontrakt i samme bedrift. For å hjelpe flere i arbeid tilbyr NAV i noen tilfeller økonomisk kompensasjon ved ansettelser, som for eksempel lønnstilskudd.

I alle tilfeller utarbeides en skriftlig avtale om jobbsmak/arbeidsutprøving/arbeidspraksis som signeres av alle tre parter (arbeidsgiver, deltaker og karriereveileder i JobLearn). Avtalen inneholder en detaljert plan med hensikt, delmål, aktiviteter og ansvarsfordeling, eventuelle tilretteleggingsbehov og klare kriterier for måloppnåelse. Avtalen beskriver også arbeidsgivers forsikringsplikt og hvordan personvern ivertas gjennom signert taushetserklæring. JobLearn har gode referanser fra samarbeidsbedrifter, som forteller at våre karriereveiledere er i en særklasse når det gjelder tett oppfølging, veiledning og støtte i utplasseringsperioden. Det er ingen øvrige forpliktelser for arbeidsgiver, og avtalen kan sies opp når som helst om en av partene ønsker å avslutte før avtalt tid.