Interessert i vår kompetanse?

Helt siden JobLearn ble etablert i år 2000, har vi hjulpet enkeltmennesker ut i arbeid, og støttet arbeidsgivere i å utvikle inkluderingskompetanse og redusere sykefravær. Dette gjør vi gjennom både individuelle veiledningsprosesser og gjennom kurs/undervisning og gruppetiltak. Vi jobber med ungdom, seniorer og alle i mellom. Våre deltakere har stor variasjon i erfaringsbakgrunn og kompetanse. Noen har høy kompetanse og lang arbeidserfaring, noen kommer rett fra skolen eller har ikke skolegang i det hele tatt. Noen har vært arbeidsledige kun en kort periode, mens andre har stått utenfor arbeidslivet i lang tid. Enkelte har omfattende bistandsbehov, og kan ha utfordringer innen helse, rus og sosiale forhold. Andre er bare kortvarig innom oss for å hjelp til å finpusse CV, søknad og egenpresentasjon før de går videre til neste jobb.

Så hvordan jobber vi for å møte de ulike behovene til målgruppene?

Kontakt Erlend Løkken, leder Produkt- og fagutvikling, hvis du er interessert i å høre mer om hva vi kan tilby av foredrag og kurs. Se eksempler på temaer under.

Erlend Løkken
Telefon: 967 60 813
E-post: erlend.lokken@joblearn.no

Arbeidsinkludering

Hvordan lykkes vi med oppdraget å inkludere flere i jobb og forhindre utenforskap? Og hvordan får vi med arbeidsgivere?

Karriereveiledning

Hvordan bli kjent med deg selv, markedet og mulighetene? Hvordan finne jobben og øke sjansen for å bli førstevalget?

Selvledelse

Hvordan lærer våre deltakere å ivareta seg selv og sin prosess mot jobb? Og hvem ivaretar veilederen?

Arbeidsglede

Arbeidsglede er en av JobLearns kjerneverdier. Hvordan hjelper dette oss i en krevende arbeidshverdag?

Video