Rett person til rett jobb, omdømmebygging og verdiskaping

Rett person til rett jobb

Hos oss finner du den rette arbeidstakeren uten å gå veien om store søknadsbunker og mange intervjuer. Du bruker heller ikke penger på rekruttering. Vi gjør jobben for deg – Helt kostnadsfritt.

Kompetansen til våre kandidater spenner over et like bredt felt som for alle våre samarbeidsbedrifter. Vi ønsker å hjelpe deg til å finne den beste kandidaten til jobben. Ingen jobb er for liten og ingen er for stor.

Her er et lite utvalg av kategorier av arbeid våre deltakere i tiltak og kurs representerer.

JobLearn kjenner oss, de vet hvem som passer inn. – Anne Løversbakke, Brækhus Dege

Inkluderende arbeidsliv

Vil du være med på å gjøre en forskjell? Hvordan kan din bedrift være med på å forme et inkluderende arbeidsliv i fremtiden? Hvordan kan din bedrift være med på å ta samfunnsansvar?

Hvis dette er spørsmål som er sentrale i din virksomhet, så ønsker vi i Joblearn å bli din samarbeidspartner.

Joblearn har siden 2003 jobbet tett med ulike bransjer og virksomheter for å hjelpe ulike bedrifter å skaffe kompetente medarbeidere. Vi gjør dette gjennom profesjonell og god dialog med arbeidslivet, som baserer seg på tillit, åpenhet og forutsigbarhet.

Vi vil gjerne ha din bedrift med på laget i dette arbeidet, både for å gi din bedrift og enkeltmennesker nye muligheter.

Statsminister Erna Solberg og fra JobLearn arbeidende styreleder Kari Hilde Høvik

Inkluderingsdugnaden er et felles samfunnsoppdrag for å få flere i jobb.

Sammen med arbeidstakere og arbeidsgivere ønsker vi i JobLearn å bidra til et mer inkluderende arbeidsliv. Vi jobber aktivt for at det skal være rom for de med «hull i CV-en» eller nedsatt arbeidsevne inn i arbeidslivet.

Regjeringen har forpliktet seg til at fem prosent av nyansatte i staten skal ha nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Som arbeidsgiver så kan du også bidra i dugnaden ved å ansette en som ellers ville havnet nederst i søkebunken. Myndighetene bidrar med lønnstilskudd, mentorordninger og ulike tilretteleggingstilskudd.

For mer informasjon se nettsiden: Inkluderingsdugnaden.no

Jobb er medisin for mange med utfordringer – Erna Solberg, statsminister

Å vise samfunnsansvar gir godt omdømme og god lønnsomhet

Det å bidra til at mennesker kommer tilbake til arbeidslivet er kanskje det mest konkrete tiltaket en bedrift kan gjøre for å vise samfunnsansvar. Dette løfter et viktig nøkkelbegrep til reelle positive opplevelser for enkeltmenneske, lokalsamfunn og bedrift.

Hvordan jobber vi med din bedrift?

Din bedrift er unik. Den har sin unike forretningside, sitt unike verdigrunnlag, sin unike kultur og sitt unike arbeidsmiljø. Vi i Joblearn gjør oss godt kjent med disse unikitetene, slik at vi best mulig finner de rette kandidatene til din bedrift.

Vårt tilbud til arbeidsgivere
 • God jobbmatch – riktig kandidat til riktig jobb
 • Muligheten til å gjøre en forskjell i menneskers liv
 • Skreddersydde løsninger ut ifra bedriftens behov og muligheter
 • Raskt svar på henvendelser
 • Individuell og tett oppfølging – hvis ønskelig
 • Bistand til opplæring av nyansatte
 • Råd og veiledning om aktuelle støtteordninger fra NAV
 • En kontaktperson
 • Alle tjenester er helt kostnadsfrie
 • Ingen forpliktelser

Her ser du en video med Kari Hilde Høvik, der hun snakker om inkluderingsdugnaden og hvordan vi ønsker å bidra til dette. (Arendalsuka 2018)

Veien til ny medarbeider

Rett i jobb

I JobLearn har vi veldig mange godt kvalifiserte jobbsøkere som er klare for å gå rett ut i ordinær jobb. De har variert faglig kompetanse og erfaring. Vi kan hjelpe deg å finne personen som passer nettopp din bedrift. Her er prosessen vi bruker:

 1. Vi tar en utforplikende prat om hvordan vi kan samarbeide.
 2. JobLearn blir kjent med din virksomhet – verdiene, formålet, oppgaver, opplærlingsbehov, tilpasninger mm.
 3. Når din virksomhet har behov for arbeidskraft, tar dere kontakt med JobLearn.
 4. Vi forsøker å finne en kandiat som vil matche deres behov.
 5. Jobbsøker blir forberedt på hva som kreves for å jobbe i din virksomhet.
 6. Karriereveilederen  følger opp jobbsøker og har dialog med virksomheten for å sikre at dere er tilfredse med løsningen.
 7. Målet er ansettelse, men det hender at matchen ikke er god. Da avslutter vi samarbeidet for vedkommende jobbsøker.
 8. Hvis det er aktuelt, så forsøker vi å finne en ny kandidat
Hvordan ta kontakt?

Ring direkte til vårt sentralbord på tlf 23 89 72 50. Din kontakt er helt uforpliktende. Vi hjelper deg med å se muligheter.

JobLearn har respekt for sine kandidater – Tove Bergkvist, GastroCatering

Fyll ut kontaktskjema for mer informasjon og en uforpliktende samtale. Vi tar kontakt senest neste arbeidsdag. Og vi kommer gjerne til din arbeidsplass for å diskutere muligheter.