Arbeidsgiver – gammel

Jobbmatch - Rett person til rett jobb

Vil du være med og gjøre en forskjell? Vil du bidra til å skape et inkluderende arbeidsliv og rom for mangfold? JobLearn samarbeider med virksomheter i alle størrelser og innen de fleste bransjer. Vi er alltid på utkikk etter nye samarbeidspartnere.

Tette bånd til arbeidslivet

Vi i JobLearn har over tid, og siden 2003, jobbet målrettet med å bygge opp, vedlikeholde og utvikle gode relasjoner med arbeidsgivere. Våre relasjoner til arbeidslivet er bygget på tillit, åpenhet og forutsigbarhet. Vi ønsker å være en foretrukket partner i prosessene med å løse en arbeidsgivers bemanningsbehov. Hver dag jobber vi derfor aktivt med å utvide vårt nettverk, styrke eksisterende relasjoner og tilknytte oss stadig flere arbeidsgivere som har det samme ønske som oss, nemlig å gi mennesker som står utenfor arbeidslivet, nye muligheter!

Et felles samfunnsansvar

Samfunnsansvar er for oss i JobLearn et nøkkelbegrep i vår dialog og samarbeid med arbeidslivet. Arbeidsgiverne vi samarbeider med understreker ofte selv viktigheten av dette, og har eget ønske om å ta samfunnsansvar og bidra til å få mennesker tilbake i arbeid. I dette ligger en stor verdiskapning både for bedriften og for jobbsøkeren.

Jobbmatch er målet!

JobLearn jobber målrettet med å skaffe kunnskap om bedriftens prosesser, arbeidsområder og arbeidsmiljøet. Også om de spesifikke arbeidsoppgavene og ikke minst om bedriftens krav til kompetanse og personlig egnethet hos de ansatte. Dette danner grunnlaget for videre samarbeid og er en betingelse for presis formidling og jobbmatch.

Vårt tilbud til arbeidsgivere

  • Presis jobbmatch – riktig kandidat til riktig jobb
  • Skreddersydde løsninger ut i fra bedriftens behov og muligheter
  • Raskt svar på henvendelser
  • Individuell og tett oppfølging
  • Bistand til opplæring av nyansatte
  • Råd og veiledning om aktuelle støtteordninger
  • Faglige og nettverksbyggende arrangementer (link til «Aktuelt»)

Gjennom samarbeid med JobLearn, får bedriften mulighet til positiv merkevarebygging som inkluderende arbeidsplass. Ved å inkludere mennesker inn i arbeidslivet er bedriften med på å ta et aktivt samfunnsansvar.

Veien til ny medarbeider

Hvordan formidlingen tilrettelegges avhenger av både bedriftens og deltakerens ønsker og muligheter, og er basert på god match. Det viktigste er å få til en løsning som ivaretar begge partenes behov.

Rett i jobb

I JobLearn har vi mange godt kvalifiserte jobbsøkere som er klare for å gå rett ut i jobb. De har variert faglig kompetanse og erfaring. Vi kan hjelpe deg å finne personen som passer nettopp din bedrift.

Praksis

Noen av våre jobbsøkere, har gjennom kurset de deltar på, mulighet for en praksisperiode i bedrift. Dette innebærer at personen er utplassert i bedriften for en bestemt tidsperiode. En praksis kan ha flere målsettinger. Det kan først og fremst være en mulighet for bedriften til å rekruttere ny medarbeider på en trygg måte. I løpet av praksisperioden får du som arbeidsgiver mulighet til å prøve ut om jobbsøkeren er riktig kandidat til riktig stilling. Gjennom praksis og din innsats, kan du også bidra til å utgjøre en stor forskjell ved å gi vedkommende en relevant og fersk arbeidserfaring, tilføye ny kompetanse og bidra til at personen opplever mestring og læring i sin prosess mot ny jobb.

Jobbmatch med JobLearn – slik gjør vi det!

Les mer om hvordan samarbeidet med JobLearn kan bringe deg nærmere ny medarbeider. I brosjyrene nedenfor finner du både informasjon, samt eksempler på avtaler, verktøy og opplæringsplaner som vi benytter i vårt samarbeid med bedrifter.

Vil du være med å gjøre en forskjell? Vil du samarbeide med JobLearn om inkluderende arbeidsliv? Er du klar for å ta samfunnsansvar? Ta kontakt med oss for mer informasjon og en uforpliktende samtale.