Teamutvikling

Hvordan styrke din motivasjon og forbedre dine prestasjoner? Hva er din rolle i teamet og i bedriften? Hvordan kan du øke mestringen og få bedre resultater?


Målet med vårt teamutviklingsprogram er å styrke bunnlinjen i virksomheten og bidra til å gi organisasjonen et felles språk og bedriftskultur. Ved å øke den enkelte medarbeiderens rolleforståelse, er målsettingen å bidra til å skape gode team samt utvikle motivasjonen og prestasjoner til alle medarbeidere.

Organisering

Vårt teamutviklingsprogram tilbys som en kombinasjon av samlinger og individuell selvstudie. Programmet er modulbasert og vil tilpasses individuelt for en gruppe medarbeidere.

Vi tilbyr et opplegg som består av 5 moduler.
Modulene vil tilpasses dine medarbeideres behov og ønsker, og sammen skreddersyr vi det beste programmet for dere.

Programmets varighet er på inntil 10 måneder. Progresjonen vil kunne tilpasses til deres individuelle behov.

Andre moduler eller Workshops som vi tilbyr:

  • Motivasjon og mestring
  • Konflikthåndtering
  • Den vanskelige samtalen
  • Nettverksbygging
  • Salg
  • Fagmoduler som: Office-pakke; Excel, Word, Outlook, Power Point,
  • Sosiale medier
  • Individuell coaching