Omstilling og nedbemanning

Er du rustet for gjennomføring av omstillingen i din virksomhet? Har du nødvendige verktøy? Vet du hvordan du skal håndtere de ulike fasene av prosessen? Har du behov for profesjonell HR- og juridisk støtte?


Vi kan tilby deg en profesjonell samarbeidspartner som leverer tjenester av høy kvalitet.

Endringer og omstillinger er en naturlig del av arbeidslivet. Målsettingen med vårt utviklingsprogram er styrke din evne til å håndtere endringer, bidra til at du mestrer omstillingsprosessen i alle dens faser, samt bistå deg som leder i utviklingen av din virksomhet til å bli endringsdyktig.

Organisering

Vårt omstillingsprogram tilbys som en 3 dagers kurs (2+1).

Dag 1 og dag 2 vil være fellessamling med undervisning og diskusjoner.

Dag 3 gjennomføres som workshop med tema «den vanskelige samtalen». Det legges samtidig opp til at du får individuell veiledning og juridisk bistand til en case fra din egen bedrift.

«Lederens verktøykasse».

Alle programdeltakere vil få tilgang til «lederens verktøykasse».

Ekstraprodukter som tilbys:

  • Videreutdanning fra NKI, et tilbud til overtallige, med muligheter for å få redusert pris på kurs.
  • Outplacement Coaching og bistand til nytt arbeid, samt tilgang til jobbsøkerverktøy.
  • Videre juridisk bistand etter individuelt behov.