Lederutvikling

Hvordan kommunisere ditt lederskap med gjennomslagskraft? Hvordan få utbytte av dine medarbeideres potensial? Hvordan prioritere, delegere og skape gode resultater og overskudd i din virksomhet?


Målet med vårt lederutviklingsprogram er å gi deg gode og konkrete verktøy, råd og tips, som vil bedre og effektivisere din og dine medarbeideres hverdag.

Organisering

Vårt lederutviklingsprogram tilbys som en kombinasjon av samlinger og fleksible kurs på nett. Hver nettmodul etterfølges av en samling med praktisk trening og oppsummering.

Vi tilbyr et opplegg som består av 6 moduler.
Modulene vil tilpasses dine behov og ønsker, og sammen skreddersyr vi det beste programmet for deg.

Programmets varighet er på inntil 10 måneder. Progresjonen vil kunne tilpasses til ditt individuelle behov.

Andre moduler og workshops som vi tilbyr:

 • Økonomisk målstyring
 • Prestasjonsledelse
 • Oppfølging av sykemeldte
 • Omstilling/nedbemanning
 • Rekruttering
 • Relasjon – og verdibasert ledelse
 • Nettverksbygging
 • Onboarding
 • Den vanskelige samtale
 • Den motiverende samtale
 • Individuell coaching